fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie w dniu 16 maja br. gościł z wizytą w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Celem wizyty było spotkanie z władzami uczelni oraz podpisanie umowy o współpracy.

Strony zadeklarowały podjęcie współdziałania w zakresie prowadzenia badań naukowych, organizacji konferencji i kształcenia oraz rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi obu instytucji.

Współpraca między uczelniami będzie realizowana poprzez prowadzenie wspólnych badań naukowych, wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia, wspólne uczestnictwo w projektach i grantach naukowych, realizowanie projektów dydaktycznych w  zakresie wzajemnych zainteresowań, wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych, wymianę informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych (w tym wymianę pomiędzy bibliotekami obu instytucji), a także poprzez rozwój innych form współpracy ustalonych przez obie strony.

M. Biadasz