fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

W dniach od 14 maja do 17 maja 2018 roku pracownicy Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej: mgr Artur Cygan, mgr Marcin Olejniczak, mgr Iwona Powaga, dr Marianna Styczyńska gościli z wizytą w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. W ramach Programu Erasmus+ mogli brać czynny udział w wielu wydarzeniach co zaowocowało wzrostem wiedzy i umiejętności. W czasie trwania wizyty uczestniczyli m.in. w seminarium naukowym „ Media and social work”. Seminarium naukowe otworzył prof. Peter Jusko wprowadzając zebranych w rolę mediów i ich współczesnego widzenia oraz prezentowania problematyki pracy socjalnej i pomocy społecznej.
Mgr Artur Cygan wygłosił referat traktujący o niepełnosprawności prezentowanej w ramach różnych programów i organizowanych kampanii społecznych w mediach (The image of people with intellectual disabilities in the media). Mgr Marcin Olejniczak w swojej prelekcji szeroko zaprezentował rolę mediów we współczesnej rzeczywistości społecznej i pracy socjalnej (The New Media’s Role In Social Inclusion). Dr Marianna Styczyńska w swoim dyskursie podjęła problematykę organizowania kontaktu pomocowego i wykorzystania różnych programów pomocowych w proponowanych kampaniach społecznych ( Organizing the Help Contact).
Cennym akcentem był wywód koordynatora Programu Erasmus+ dr. Marka Stachonia, który zaprezentował w sposób refleksyjny naukowy status pracy socjalnej na gruncie słowackim. Wielu wartościowych informacji oraz inspiracji do podejmowania skutecznych działań dostarczyła dyskusja, która ukazała różne realia pracy socjalnej w Polsce i na Słowacji. Dyskutowano nad jej profesjonalizacją oraz dyscyplinaryzacją.
Pracownicy Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej wzięli również udział w godzinach popołudniowych w uroczystym spotkaniu z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach programu Uniwersytet Miastu - Miasto Uniwersytetowi.
 
dr Marianna Styczyńska