fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Kolejne w kadencji 2015 – 2019 posiedzenie, powołanej przez Rektora prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, Rady Programowej PWSZ w Koninie odbyło się 30 maja br. w siedzibie Uczelni.
 
Przewodnią ideą spotkania była dyskusja na temat oczekiwań podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego wobec Uczelni, a także jej absolwentów. Podczas posiedzenia dyskutowano również na temat sposobów wzmocnienia praktycznego wymiaru kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w PWSZ w Koninie, a także współpracy międzynarodowej jako elementu promocji środowiska społeczno-gospodarczego miasta Konin.
 
Radę Programową PWSZ w Koninie tworzą przedstawiciele władz samorządowych oraz środowiska społeczno-gospodarczego. Skład Rady określa Zarządzenie Nr 1/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015 – 2019, zmienione Zarządzeniem Nr 127/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 7 listopada 2017 r.
 
M. Biadasz