fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Przedstawiciele władz miasta i powiatu, reprezentanci instytucji działających na rzecz pomocy społecznej, profilaktyki i resocjalizacji oraz wykładowcy i studenci PWSZ w Koninie uczestniczyli w konferencji naukowej zorganizowanej pod honorowym patronatem JM Rektora PWSZ w Koninie prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka zatytułowanej: ,,Problematyka społeczna regionu konińskiego w świetle badań studentów PWSZ w Koninie’’.
Organizatorem konferencji była Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej a współorganizatorami:  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koninie i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.
Konferencja miała zdecydowanie walor praktyczny. Prezentacje stanowiły pokłosie aktywności badawczej, przede wszystkim prowadzonej przez studentów w kontekście przygotowywania prac licencjackich. Merytoryczną poprawność prezentacji zapewnili wykładowcy Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej. Problematyka badań i referatów zarazem dotyczyła m.in.: usług opiekuńczych, roli i znaczenia świadczeń pieniężnych, aktywności osób starszych, zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży, wolontariatu i młodocianego rodzicielstwa.
Na uwagę zasługuje duży stopień świadomości studentów związanej z możliwością zmiany/poprawy istniejącej sytuacji dotyczącej wybranych kwestii społecznych. Wszystkie wystąpienia zawierały rekomendacje dotyczące konkretnych wskazań optymalizujących działania środowiskowe i instytucjonalne. Tym bardziej to cenne, gdyż pośród słuchaczy i zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele instytucji zajmujących się pracą socjalną
i polityką społeczną.
Wszyscy prelegenci otrzymali okolicznościowe upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie.
Konferencji towarzyszyły warsztaty przeprowadzone przez ROPS w  Poznaniu i Fundację Podaj dalej w Koninie dotyczące tematyki diagnozowania zasobów, problemów, potrzeb i wyzwań w kontekście funkcjonowania opiekunów faktycznych (na podstawie projektów: „Aktywni i niezależni” oraz „Akademia samodzielności”).
Konferencję podsumowała dr Kazimiera Król – pomysłodawczyni przedsięwzięcia. W imieniu organizatorów zadeklarowała kontynuację prezentacji studenckich praktyk badawczych dotyczących kwestii społecznych regionu konińskiego w przyszłym roku akademickim.
AC