fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa stronyUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza na
II edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania”
organizowaną przez
Katedrę Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
w dniu 21 listopada 2018 r. w Poznaniu

 
 
 
      Konferencja ma na celu wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie funkcjonowania funduszów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w regionach w Polsce.

    Pozytywne doświadczenia z I edycji Konferencji "Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju", która odbyła się w Szczecinie w dniach 21 i 22 listopada 2017 r., skłoniły do kontynuacji tej inicjatywy.

      Obszary tematyczne Konferencji obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z finansowaniem, zarządzaniem i wykorzystaniem europejskich funduszów, w tym m.in.:
 • Źródła finansowania budżetu Unii Europejskiej i funduszów EOG,
 • Zarządzanie funduszami na szczeblu Unii Europejskiej i państw – darczyńców funduszów EOG,
 • Zarządzanie funduszami na szczeblu krajowym i regionalnym,
 • Zarządzanie projektem dofinansowanym z funduszów europejskich,
 • Kwalifikowalność wydatków,
 • Pomoc publiczna w projektach,
 • Zasady horyzontalne w projektach,
 • Efektywność finansowa i społeczno-ekonomiczna projektów,
 • Audyt, kontrola i ewaluacja środków i projektów europejskich,
 • Wpływ funduszów europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce,
 • Wyzwania w nowym okresie programowania 2021–2027.

     Nadesłane artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą mogły zostać opublikowane w czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu „STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA” w 2019 r. (punktacja MNiSW: 10 punktów) oraz w czasopiśmie „Research Papers in Economics and Finance”. Szczegółowe informacje o konferencji i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie Konferencji: http://ue.poznan.pl/pl/konferencja-2018,a75171.html
 
Termin rejestracji i uiszczenia opłaty: 30.07.2018 r., termin nadsyłania artykułów: 21.11.2018

 

        


Partnerzy Konferencji