fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

XXIX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych odbyło się w PWSZ w Koninie. Uczestnicy KRePSZ wzięli udział w uroczystym posiedzeniu Senatu Uczelni, które zamykało obchody jubileuszu 20-lecia szkoły.

Otwarcie konferencji i dwie pierwsze sesje plenarne odbyły się 6 września. Zgromadzonych przywitali prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, i prof. Witold Stankowski, przewodniczący KRePSZ. Gospodarz spotkania, prof. Mirosław Pawlak, przedstawił uczelnię. Po nim wystąpił Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który omówił nową ustawę o szkolnictwie wyższym, zwaną Konstytucję dla Nauki, jej główne cele oraz harmonogram wdrażania reformy. Pierwszą część spotkania zamknęło wystąpienie prof. Andrzeja Lesickiego, rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na temat współpracy UAM z publicznymi uczelniami zawodowymi.
Po nim uczestnicy udali się do Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie na uroczyste posiedzenie Senatu kończące obchody 20-lecia PWSZ w Koninie. Pobyt w tej części miasta był okazją do zwiedzenia starówki oraz Bulwarów Nadwarciańskich. Popołudniową sesję poświęcono dyskusji o funkcjonowaniu publicznych uczelni zawodowych w warunkach wchodzącej w życie Ustawy 2.0.
Piątkowe (7 września) obrady rozpoczęła dyskusja na temat możliwych obszarów współpracy publicznych uczelni zawodowych. Po niej prof. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, oraz prof. Maria Próchnicka, sekretarz PKA, dokonali oceny jakości kształcenia w świetle Ustawy 2.0. Obrady zamknęło wystąpienie Mirosława Sanka, zastępcy prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które dotyczyło reformy systemu prawa w tej dziedzinie, szczególnie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Uczestnicy zgromadzenia KRePSZ w Koninie mieli też możliwość rejsu statkiem wycieczkowym po jeziorach powiatu konińskiego, zwiedzenia bazyliki w Licheniu Starym i huty Impexmetal S.A. Aluminium Konin.
aria