fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

W dniach 16-20 października br. JM Rektor PWSZ w Koninie, prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak i prorektor ds. kształcenia dr Artur Zimny odwiedzili partnerskie uczelnie w Estonii i na Litwie. Wyjazd odbył się w ramach Programu Erasmus+.
 
Podczas pobytu w Estonii, JM Rektor i Prorektor spotkali się z Władzami EuroAkadeemii w Tallinie. Podczas spotkania z dziekanami wydziałów i kierownikiem biura współpracy międzynarodowej omówiono bieżącą współpracę w ramach Programu Erasmus+ oraz sposoby poszerzenia zakresu wspólnej działalności akademickiej.  Wyjazd służył także nawiązaniu przyjaznych kontaktów, które zaowocują w przyszłości dobrą współpracą oraz zwiększeniem liczby mobilności pracowników i studentów.  Umowa z uczelnią w Tallinie została podpisana w grudniu 2013 r.
 
Celem wyjazdu na Litwę do Panevezys College w Poniewieżu był udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej "Science and Education in Globalization 2018", która odbyła się w dniach 18-19 października. PWSZ w Koninie jest od kilku lat współorganizatorem w/w Konferencji. Umowę w z Panevezys College na Litwie podpisano w 2013 roku i w myśl dokumentu uczelnie ściśle współpracują organizując krótkoterminowe wymiany nauczycieli akademickich i  pracowników administracji, dzieląc się doświadczeniem i dobrymi praktykami oraz współorganizując i współuczestnicząc w międzynarodowych konferencjach.

bm