fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

W dniu 23 października 2018 r. w siedzibie PWSZ w Koninie odbyło się spotkanie z rektorami publicznych uczelni zawodowych z obszaru województwa wielkopolskiego (PWSZ w Gnieźnie, PWSZ w Kaliszu, PWSZ w Lesznie, PWSZ w Pile). Celem spotkania była dyskusja na temat zacieśnienia współpracy między uczelniami, a w szczególności podjęcia czynności umożliwiających uzyskanie osobowości prawnej przez „Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych”.
           
Celem Związku będzie optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni wchodzących w jego skład poprzez wspieranie realizacji powierzonych mu zadań, polegających m.in. na wymianie informacji, wspólnym aplikowaniu o fundusze zewnętrzne i realizowaniu projektów, stwarzaniu warunków do realizacji studiów dualnych, badań naukowych i prac rozwojowych,  prowadzeniu działalności wydawniczej i promocyjnej, wyrażaniu opinii i reprezentowaniu wspólnych interesów uczestników Związku wobec administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych.
 
M. Biadasz