fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia uczestniczyli w IV Konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2018, która odbyła się w dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie.  
 
Głównym tematem spotkania były praktyczne aspekty wdrażania ustawy 2.0. Pierwsza sesja konferencji poświęcona została wyobrażeniom i oczekiwaniom wobec nowej ustawy oraz  zagadnieniom związanym z procesem transformacji uczelni. Podczas kolejnej sesji omówiono kwestie innowacji i partnerstwa z otoczeniem gospodarczym, następnie poruszono tematykę nowych dyscyplin, ścieżki awansu naukowego i nowych zasad ewaluacji uczelni, a także zarządzania zmianą. Ostatnia część konferencji poświęcona została tematyce związków, federacji i fuzji uczelni.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin.
 
M. Biadasz