fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

W dniu 6 grudnia 2018 roku w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie odbył się Finał Konkursu Wiedzy z Rachunkowości i Finansów. Został on zorganizowany wspólnie przez Zakład Finansów i Rachunkowości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz Oddział w Koninie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Parterami tego wydarzenia byli: Bank Spółdzielczy w Koninie i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koninie. Ponadto, Konkurs został objęty honorowym patronatem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Jest to kolejna edycja konkursu, który w każdym roku kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Konina oraz okolic. W tym roku oferta została rozszerzona i przesłana do szkół posiadających klasy ekonomiczne na terenach trzech województw: wielkopolskim, łódzkim oraz kujawsko – pomorskim. Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji na wyznaczony temat przez zespół uczniów pod nadzorem nauczyciela prowadzącego, a następnie przedstawieniu jej w dniu Finału przed Komisją Konkursową. W tym roku w Konkursie udział wzięli uczniowie wchodzący w skład 7 zespołów.

Gospodarzami Konkursu, jak w każdym roku byli: dr Agnieszka Szymankowska – Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz Prezes Oddziału w Koninie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – mgr Kazimierz Zając. Finał Konkursu obserwowali nie tylko uczestnicy, nauczyciele i członkowie Komisji, ale również inni uczniowie oraz studenci I, II i III roku kierunku: Finanse i Rachunkowość, którzy skorzystali z przekazanych im zaproszeń na to wydarzenie. Po raz pierwszy w tym roku studenci pełnili rolę obserwatorów, ale jednocześnie oceniali wszystkie prezentacje według takich samych kryteriów, jak Komisja Konkursowa. Ich głosy zostały uwzględnione podczas obrad i miały wpływ na ostateczny werdykt.

Pierwsze miejsce zajęła grupa uczniów z Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie: Wiktoria Kowalska, Martyna Anna Waszak i Martyna Zalewska. Uczennice przygotowały bardzo ciekawą prezentację połączoną z humorystyczną scenką nt: "Środki trwałe w budowie – ewidencja, wycena, prezentacja w bilansie. Wskaźnik obrotowości aktywów”. Opieką merytoryczną zwycięski zespół otoczył nauczyciel tej samej szkoły – mgr Marta Woźniak. Drugie miejsce zajęły uczennice z Zespołu Szkół Technicznych w Turku: Magdalena Kacprzak, Paulina Dewicka oraz Marlena Sylwestrzak, które razem z opiekunem - mgr Małgorzatą Pietrzak opracowały temat: „Ustalanie wyniku finansowego metodą księgową w wariancie kalkulacyjnym. Analiza pozioma bilansu”. Natomiast, na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie: Julita Hyża, Wiktoria Mioducka, Paulina Mrówczyńska. Grupa uczennic przygotowała prezentację na temat: „Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ewidencja, wycena, prezentacja w bilanise. Wskaźniki rentowności majątku (ROA) i kapitału (ROE), ale również przedstawiła ciekawy film nagrany przez uczniów. Merytoryczną opiekę sprawował nauczyciel tej samej szkoły – mgr Dorota Świtek. Wyróżniona została również jedna z trzech grup uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu biorących po raz pierwszy udział w Konkursie w składzie: Anna Guzdecka, Anna Puławska, Patrycja Szymczak, których przygotowała – mgr Rita Sroka.
 
Uczestnicy, którzy zajęli I, II i III miejsce otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci kart podarunkowych dla każdego uczestnika, a także za pierwsze miejsce również kartę podarunkową dla zwycięskiej szkoły. Nagrody te ufundowane zostały przez Oddział w Koninie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ponadto, nagrody rzeczowe przekazały również: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Bank Spółdzielczy w Koninie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koninie. Ponadto, niezależnie od zajętego miejsca wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy.
 
Należy się spodziewać, że w kolejnych latach ta inicjatywa będzie się cieszyć jeszcze większym zainteresowaniem ze strony młodzieży związanej z tematyką Rachunkowości
i Finansów, gdyż w każdym roku liczba uczestników Konkursu sukcesywnie wzrasta.
 
Kolejna edycja konkursu przewidziana jest na jesień 2019 roku