fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, kierownik Katedry Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem uczestniczyli w spotkaniu roboczym w ramach projektu COST Action  Study Abroad Research in European Perspective (SAREP), które odbyło się w dniach 2 – 5 lutego 2019 r. w Gandawie.

PWSZ w Koninie otrzymała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przystąpienie do powyższego projektu o charakterze badawczym, który w dużej mierze dotyczy zalet wyjazdów zagranicznych w odniesieniu do nauki języka obcego.
 
Warto przypomnieć, że prof. Mirosław Pawlak jest jednym z dwóch przedstawicieli naszego kraju w komitecie zarządzającym, powołanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
           
M. Biadasz