fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

W dniu 2 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie a Uniwersytetem w Białymstoku.

Strony zadeklarowały podjęcie współdziałania w zakresie prowadzenia badań naukowych, organizacji konferencji i kształcenia oraz rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi obu instytucji.  
 
Współpraca między uczelniami będzie realizowana poprzez prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizowanie projektów dydaktycznych w  zakresie wzajemnych zainteresowań, wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia, wspólne uczestnictwo w projektach i grantach naukowych, wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych, wymianę informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych (w tym wymianę pomiędzy bibliotekami obu instytucji), a także rozwój innych form współpracy ustalonych przez obie strony.
 
M. Biadasz