fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Ministerstwo Finansów przedłuża okres, przez który będzie można korzystać z zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+".

Rozporządzenie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Zaniechanie poboru podatku obejmuje również dochody (przychody) otrzymane wcześniej w ramach programu Erasmus + na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r.