fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

W dniach 5-6 czerwca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Koninie odbędzie się Kongres Edukacyjny - Szkoła naszych marzeń.

Kongres zgromadzi przedstawicieli samorządu, dyrektorów szkół i przedszkoli, aktywistów działających oddolnie na rzecz idei nowej edukacji, nauczycieli, rodziców oraz samych młodych ludzi, którzy wspólnie pochylą się nad wizją lepszej edukacji i możliwościami jej wprowadzenia w szkołach na terenie miasta i powiatu konińskiego.

Organizowane przedsięwzięcie rozpocznie proces tworzenia planu konkretnych działań, na poziomie powiatu, miasta i poszczególnych szkół, zmierzających do osiągnięcia zmiany w dłuższej perspektywie czasu. Ważnym elementem będzie wzmocnienie lokalnej społeczności, pasjonatów zmian w szkole, integracja wszystkich grup mających na nią wpływ oraz umocnienie wiary, że zmiana jest możliwa.

Spotkanie będzie przeprowadzone techniką Otwartej Przestrzeni i uzupełnione sesją inspirujących wystąpień ekspertów związanych z neurodydaktyką, psychologią, sztuką oraz przykładów zmian dokonanych już w polskich szkołach. Podczas kongresu będą omawiane i wypracowane sposoby oraz metody wprowadzania pozytywnej zmiany tak, by stworzyć:

 • Szkoły, które są miejscem przyjaznym dla dzieci i dla samych nauczycieli.
 • Szkoły, w których uczeń uczy się przez współtworzenie, samodzielne wyszukiwanie informacji i pracę w grupach.
 • Szkoły, które rozwijają autonomię, indywidualny potencjał ucznia, kreatywność i innowacyjne myślenie.
 • Szkoły, które zamiast dyscypliny, współzawodnictwa i rywalizacji stosują metody rozbudzające naturalne poczucie odpowiedzialności, uczą szacunku, empatii i współpracy.
 • Szkoły, które w pełni zaspokajają potrzeby rozwojowe naszych dzieci, takie jak akceptacja i samorealizacja.
 • Szkoły, które kształtują szczęśliwego człowieka.
Organizatorami przedsięwzięcia są: Miasto Konin, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Partnerami są: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie w Koninie, Fundacja Konin Dzieciom, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,  Przedszkole nr 8 w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 10 , II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego   w Koninie, a także Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem GEPETTO. Szczególne wsparcie udzielili Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Firma PAT-KOMP.

Kongres będzie obejmował:
 • Wkład wszystkich uczestników w postaci interdyscyplinarnej wiedzy, doświadczeń i perspektyw na potrzeby zmian w szkołach;
 • Wkład ekspertów i praktyków w zakresie potrzeby zmiany, korzyści z jej wprowadzenia oraz sposobów przezwyciężania wyzwań podczas jej wprowadzania;
 • Sesję dramy stosowanej w stworzeniu wspólnej wizji i celów zmiany w szkołach dla Konina i Powiatu
 • Sesję Otwartej Przestrzeni do wspólnego wypracowania planu krótko
  i długookresowych działań prowadzących do osiągnięcia celu.
Ramowy plan konferencji:
5 czerwca:
8-9 Rejestracja
9-12 Sesja dramy. Integracja. Wypracowanie wizji.
12-13 Przerwa kawowo-przekąskowa.
13-15 Wystąpienia i prezentacje ekspertów.
 
6 czerwca
8-9 Rejestracja
9 – 12 Sesja Otwartej Przestrzeni. Wypracowanie planu działań. Cz. 1
12-13 Przerwa kawowo-przekąskowa.
9 – 12 Sesja Otwartej Przestrzeni. Wypracowanie planu działań. Podsumowanie. Cz. 2

Prowadzenie i moderacja

Aleksandra Chodasz z zespołem - Trenerka rekomendowana przez PTP i STOP, facylitatorka Open Space Technology, tutorka w Szkole Liderów PAFW, konsultantka Extended DISC, superwizorka DRAMY i Teatru Interaktywnego, które stosuje do budowania zespołów i rozwijania kompetencji interpersonalnych ludzi ze środowisk szkolnych, pozarządowych, samorządowych i biznesowych. Absolwentka m.in. w Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Uniwersytet Warszawski), Wydziału Dramy (Uniwersytet w Exeter). Specjalistka zaawansowanych metod pracy z ludźmi, w tym Open Space Technology, Teatr Forum, Teatr Playback, Group Facilitation, Making the Difference, dialog motywujący i storytelling.

Prelegenci:

Krzysztof Zajaczkowski – Dyrektor ds. Edukacji w Drumduan School w Forres, w Szkocji - alternatywnej szkole oferującej edukację poprzez doświadczenie, sztukę, zajęcia praktyczne, kładącej nacisk na rozwój kreatywności, współpracy oraz indywidualnego potencjału każdego ucznia.

dr hab., prof. nadz. Lech Mankiewicz – Prezes Fundacji Edukacja dla Przyszłości (polskiej wersji Khan Academy), fizyk, astrofizyk, Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Ewa Radanowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzanej wg autorskiego programu, która w 2016r. została członkiem międzynarodowej sieci Ashoka Changemaker Schools i otrzymała tytuł Szkoły z mocą. Ekspert ds. przestrzeni edukacyjnej, wdrażania zmiany w publicznej szkole, innowacji w zarządzaniu oraz kształtowaniu kompetencji nauczycieli.

Mgr Robert Bielecki – Nauczyciel i wykładowca, pedagog, dydaktyk, neurodydaktyk. Autor artykułów z zakresu neurodydaktyki. Proponuje i propaguje włączenie najnowszych osiągnięć neurobiologii w projektowanie procesu nauczania-uczenia się. Wykładowca w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej W Koninie.

Metody pracy:

Sesja Dramy - Słowa to nie wszystko 

Posługując się jedynie językiem, nie potrafimy dojść do sedna sprawy, ponieważ jesteśmy zbyt mocno trzymani przez jego zracjonalizowane formuły. Drama pozwala na jednoczesną pracę na trzech poziomach: fizycznym, emocjonalnym i mentalnym. Dzięki niej odzyskujemy lepszy kontakt z samym sobą, ze swoimi emocjami, refleksjami, uczymy się je komunikować. Z drugiej strony rozwijamy empatię, by móc lepiej zrozumieć innych. Szczególnie przydatna może okazać się tam, gdzie konieczne jest poszukiwanie nowych perspektyw, nowych dróg, bo te stare nie sprawdziły się lub są po prostu niewystarczające.  

Przebieg: Uczestnicy dzielą się na grupy, rozważając wybrane przez siebie: problem / wyzwanie / marzenie, mają za zadanie przygotować i przedstawić go pozostałym osobom zebranym na sali, używając ruchów, gestów, mimiki, elementów przestrzeni, słów – stworzyć krótką scenę ze słowami lub bez słów, rzeźbę ze swoich ciał… Wybór formy przekazu należy do nich. 

Praca nad przygotowaniem sceny daje czas na wyklarowanie myśli. Pytanie: „Jak to pokażemy?” uruchamia kreatywność, włącza konieczność bardziej precyzyjnego dotarcia do sedna, pomaga odkryć intencje. Już na tym etapie możemy w różny sposób zbliżyć się do tematu, odkryć różne jego aspekty. 

Sesja Otwartej Przestrzeni - Open Space Technology

Forma pracy z dużymi grupami, która jest jednocześnie przyjemna, jak rozmowy w kuluarach, i efektywna, jak szkolenie. Tematy zostaną do końca przedyskutowane i ustalone priorytety i przygotowane plany działania.

Przebieg: Zaczynamy tylko z tematem przewodnim oraz zapisanymi na tablicy okienkami czasowymi i miejscami dyskusji.  Każdy ma prawo zgłosić zagadnienie do dyskusji w małej grupie.  Osoba zgłaszająca pomysł zapisuje go na kartce razem ze swoim imieniem, czyta na głos oraz wybierając godzinę i przestrzeń do dyskusji, umiejscawia kartkę w odpowiednim miejscu agendy. Kiedy wszystkie zgłoszone zagadnienia zostaną zawieszone na tablicy program jest gotowy i zaczynamy rozmowy. Agenda jest dostępna przez cały czas trwania Open Space.  Każdy może do niej podejść, wybrać zagadnienie, które go w danym momencie interesuje i udać się w wybrane miejsce, by przyłączyć się do innych, którzy wybrali tak samo. Rozmawiając w grupach ludzie tworzą raporty z przebiegu dyskusji. Każdy może przejść do innej grupy, jeśli czuje, że już przestał się uczyć i dawać coś z siebie w tej grupie, w której jest. Jeśli osoba chce odwiedzić kilka grup to może to zrobić bez żadnych obaw. Staje się tzw. Pszczółką (przenosi idee z grupy do grupy). Ludzie sami biorą odpowiedzialność za to, jak wykorzystają dany im czas i przestrzeń. Jest szansa na to, że wypłyną tematy i rozwiązania zaskakująco ciekawe i nowe. 

Chcemy mieć możliwie różnorodną grupę, z możliwie wieloma punktami widzenia, przedstawicielki i przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych, wszystkich interesariuszy (czyli osoby związane z tematem).  

Spodziewane rezultaty:
 • Każdy temat ważny dla kogokolwiek z obecnych będzie w pełni przedyskutowany (jeśli tylko ludzie wezmą odpowiedzialność, zgłoszą go i przeprowadzą rozmowę). 
 • Można poznać wielu ciekawych ludzi i zobaczyć szereg perspektyw, co może być inspirujące i otwierające. 
 • Raport z wszystkimi tematami, najważniejszymi punktami z dyskusji i wnioskami trafi do każdej z osób uczestniczących. 
 • Zostaną ustalone priorytety i przygotowane plany działania.