fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png


 
The Interdisciplinary Scientific Seminar
Contemporary Social Problems: global and local perspectives
 
Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Współczesne problemy społeczne: perspektywy globalne i lokalne
 
State University of Applied Sciences in Konin / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Popiełuszki 4, 62-510 Konin
Department of Education and Social Work / Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej
 
Tuesday, 4 June, 2019, at 12.00/ 04.06.2019, godz. 12.00
 
Seminar Programme
 1. Prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski (PWSZ w Koninie): Psychotherapy in solving social problems / Psychoterapia w rozwiązywaniu problemów społecznych
 2. prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. (Matej Bel University Banska Bystrica): Critical social work aproach in the education process as a way to find solution of social problems
 3. Mgr Artur Cygan (PWSZ w Koninie): Current problems of social welfare institution of the example of a social welfare home / Aktualne problemy instytucji pomocy społecznej na przykładzie domu pomocy społecznej
 4. PhDr. Marek Stachoň, PhD. (Matej Bel University Banska Bystrica): Social philosophy and Social work – common problems and reflexions today
 5. Anita Maćczak, Alicja Dorabiała (PWSZ w Koninie): The problem of drug addiction on the example of own research / Problem uzależnienia od narkotyków w świetle badań własnych
 6. Prof. nadzw. dr hab. Kinga Przybyszewska (PWSZ w Koninie): From indirect to direct self-destruction in children’s and youth’s behawior / Od pośredniej do bezpośredniej autodestrukcji w zachowaniu dzieci i młodzieży
 7. Nikola Kapela, Weronika Stasiak (PWSZ w Koninie): Media addiction: causes and effects / Przyczyny i skutki medialnych uzależnień
 8. Mgr Marcin Olejniczak (PWSZ w Koninie): Cultural perspective of the relations among communication – media and social problems / Relacje między komunikacją, mediami a problemami społecznymi – perspektywa kulturowa
Discussion / Dyskusja