fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Profesor Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz profesor Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia uczestniczyli w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „ Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata” zorganizowanej 30-31 maja 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Istotą międzynarodowej konferencji była wymiana poglądów naukowców i praktyków oraz przedstawienie aktualnych wyników badań realizowanych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych.  Dyskusja koncentrowała się także wokół najnowszych tendencji w badaniach naukowych oraz globalnych trendach w praktyce gospodarczej.

Obrady plenarne w pierwszym dniu konferencji prowadził prof. Mirosław Pawlak, który jednocześnie wygłosił wykład pt.: „Wyzwania stojące przed publicznymi uczelniami zawodowymi w kontekście wdrażania ustawy 2.0”. Ponadto prof. Artur Zimny przygotował wykład na temat „Modelu kształcenia ustawicznego w publicznym wyższym szkolnictwie zawodowym”.

P. Herman