fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Z przyjemnością informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie uruchomione zostaną studia drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna”. Kierunek będzie miał praktyczny i interdyscyplinarny charakter – w ciągu dwuletniego okresu nauki studenci będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami z zakresu ekonomii, finansów, administracji, prawa, zarządzania i bezpieczeństwa, a także możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności kształcenia, a mianowicie „rachunkowość i finanse publiczne” lub „administracja i zarządzenie kryzysowe”.
 
Studia skierowane są do osób, które chciałyby uzyskać tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie do pracy w sektorze publicznym, a w szczególności w instytucjach administracji rządowej, urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, spółkach komunalnych oraz innych jednostkach sektora publicznego. Należy podkreślić, że ponad 70% zajęć dydaktycznych w ramach studiów będzie realizowanych w formie praktycznej tj. ćwiczeń, warsztatów lub laboratoriów.
 
Serdecznie zachęcamy absolwentów naszej Uczelni oraz mieszkańców subregionu konińskiego do podjęcia studiów magisterskich o profilu praktycznym (w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
 
Więcej informacji można uzyskać w Centrum Spraw Studenckich i Karier PWSZ w Koninie (ul. Przyjaźni 1, pok. 6, tel. 63-249-72-37) oraz pod adresem www.ans.konin.pl

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom instytucji publicznych, urzędów samorządowych i instytucji okołobiznesowych, którzy udzielili wsparcia merytorycznego i formalnego na etapie opracowywania wniosku o nowy kierunek studiów magisterskich.


 Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia kierunku: gospodarka i administracja publiczna