fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla studentów i pracowników – pasjonatów fotografii, którzy udokumentowali zdjęciami swoje Erasmusowe pobyty zagraniczne. Jury konkursu oceniać będzie fotografię i towarzyszący jej krótki opis historii uwieńczonej na zdjęciu. Prace można nadsyłać do 13 stycznia 2020 r. poprzez stronę https://pr.easypromosapp.com/p/883663.

Poniżej krótka informacja o konkursie.

Od chwili swego powstania w roku 1987, program Erasmus+ umożliwiał mobilność stale wzrastającej liczbie uczestników, promując ich umiejętności i szerokie horyzonty. Liczba studentów i uczniów, którzy skorzystali z Erasmusa osiągnęła 10 milionów i stale wzrasta! Aby uczcić ten kamień milowy i podkreślić niewiarygodny sukces trwającego od ponad 30 lat programu, zespół Erasmus+ z wielką przyjemnością ogłasza rozpoczęcie konkursu fotograficznego.

Dzięki niemu, Erasmus+ pragnie uczcić ponad 10 milionów uczestników, zwracając się ku przeszłości i próbując udokumentować rzeczywistą zmianę, która nastąpiła od czasu zapoczątkowania programu. Byli uczestnicy z dowolnego sektora i akcji programu Erasmus+, którzy byliby zainteresowani wzięciem udziału w konkursie, proszeni są o wybranie i umieszczenie na wskazanej przez organizatora stronie jednego zdjęcia wraz z towarzyszącym mu krótkim tekstem opisującym w najbardziej przekonywający sposób doświadczenia i wpływ, jaki program wywarł na ich życie.

Uczestnicy poprzednich programów Erasmus+ (Comenius, Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Youth in Action, etc.) są również zaproszeni do udziału, co pomoże opowiedzieć tak długą, bo rozpoczętą w roku 1987 historię.

Wybrane zdjęcia i ich opisy posłużą to stworzenia kompilacji, która zostanie zaprezentowana na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli podczas uroczystości w dniach 28-29 stycznia 2020 roku.

Konkurs fotograficzny z wyjazdu na Erasmusa