fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, oraz Janusz Kamiński, dyrektor Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie podpisali nową umowę o współpracy obu jednostek edukacyjnych.
 
Wzajemna współpraca obejmuje wiele czynności z obu stron, ale najważniejsza dotyczy  patronatu uczelni nad jedną z klas technicznych kształcących w zawodzie technik mechanik, technik pojazdów samochodowych lub technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

PWSZ w Koninie – w roli opiekuna naukowego – będzie uczniom takiej klasy organizował raz w roku wizytę studyjną na uczelni, organizował spotkania z uczniami klas III i IV, zadba także o możliwość udziału w spotkaniu z rodzicami uczniów klas kończących szkolę w celu prezentacji swoich aktualnych kierunków studiów.

Poza tym uczniowie całego technikum będą mieli możliwość uczestniczenia w cyklicznych zajęciach laboratoryjnych i wykładach z dwóch przedmiotów (jeśli je w programie nauczania): modelowanie i symulacja konstrukcji oraz komputerowe wspomaganie projektowania. Nauczyciele akademiccy poprowadzą też prelekcje i warsztaty, oczywiście na terenie uczelni. Najzdolniejsi uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na uczelni i – uwaga – zaliczenia wybranych przedmiotów w przypadku podjęcia studiów na Wydziale Technicznym PWSZ w Koninie. Wezmą udział w realizacji wspólnych, tzn. studenckich i uczniowskich projektów naukowych oraz w pracach studenckich kół naukowych.