fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Inauguracyjne spotkanie Rady Programowej PWSZ w Koninie, powołanej przez Rektora na kadencję 2015 - 2019  odbyło się 9 lutego 2016 r.
 
Inicjatywa ta została przyjęta z aprobatą i uznaniem oraz w przekonaniu, że podejmowane decyzje przyniosą korzyści zarówno dla Uczelni jak i regionu.
 
Przewodnią ideą pierwszego spotkania była dyskusja nad dostosowaniem oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Uczestnicy spotkania wyrazili wolę zacieśnienia współpracy pomiędzy Uczelnią a otoczeniem społeczno-gospodarczym, która ma na celu zapewnienie studentom lepszego praktycznego przygotowania zawodowego.
 
Skład Rady określa Zarządzenie Nr 1/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję   2015 – 2019.
 

Małgorzata Biadasz

 

30721_img_6933
30722_img_6937
30723_img_6952
30724_img_6961