fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Specyfikę pracy w mię­dzy­kul­tu­ro­wej klasie poznali studenci III roku pedagogiki, którzy wzięli udział w dwudniowych Warsztatach Edukacji Międzykulturowej „Między Innymi”, które przeprowadzili  27 i 28 stycznia trenerzy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
 
Studentów podzielono na dwie grupy. Każda z nich uczestniczyła w dwóch modułach trwających po 8 godzin. Moduł podstawowy służył dookreślaniu podstawowych pojęć, w więc stanowił bazę dla dalszych warsztatów. Moduł komplementarny poszerzał wiedzę i umiejętności przyszłych nauczycieli, które dotyczą wspierania rozwoju kompetencji międzykulturowych dzieci i młodzieży.
Ze studentami pracowało czworo trenerów FRSE: Marta Brzezińska-Hubert, Eliza Zadłużna, Agnieszka Szczepanik oraz Michael Kimmig. – Wspólnie analizowali zja­wi­ska wystę­pu­jące na styku kul­tur i stra­te­gie radze­nia sobie z nimi, ale także specyfikę pracy w mię­dzy­kul­tu­ro­wej klasie – wyjaśnia Małgorzata Chybicka, wykładowca w Katedrze Pedagogiki i Pracy Socjalnej i koordynator tego przedsięwzięcia. – Mieli też możliwość roz­wi­jania umie­jęt­no­ści koniecz­nych do pracy – między innymi – z dziećmi migran­tów oraz dziećmi pol­skimi powra­ca­ją­cymi z migracji. Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom będą przygotowani na typowe trud­no­ści poja­wia­jące się w mię­dzy­kul­tu­ro­wej kla­sie i wykorzystają w przyszłości poznane  stra­te­gie zapo­bie­ga­nia im czy radzenia sobie z nimi. Dzięki warsztatom powinni nie tylko sami być przygotowani, ale również  umieć przygotowywać swoich uczniów na sytuacje wynikające z różnic kulturowych lub błędnego odczytywania komunikatów charakterystycznych dla danej kultury – uważa koordynator.
 
Studenci podkreślali nie tylko atrakcyjność prowadzonych zajęć, bogactwo nowych doświadczeń związanych z trudną problematyką, ale także bogaty warsztat metodyczny, który przyda im się w pracy z dziećmi. Docenili zastosowane przez trenerów aktywne metody pracy, ich otwartość i życzliwość wysoką frekwencją i serdecznymi podziękowaniami.
Warto nadmienić, że warsztaty dla studentów były nieodpłatne.
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa. FRSE zarządzała i zarządza kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Młodzież w działaniu” oraz „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig). Obecnie pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.
30592_wp_20160127_13_50_43_pro
30593_wp_20160127_13_51_41_pro
30594_wp_20160127_13_52_25_pro
30595_wp_20160127_13_53_33_pro
30596_wp_20160127_15_50_24_pro
30597_wp_20160127_15_54_07_pro
30598_wp_20160128_10_43_39_pro
30599_wp_20160128_10_43_41_pro
30600_wp_20160128_10_44_14_pro
30601_wp_20160128_10_44_34_pro
30602_wp_20160128_16_00_52_pro