fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

                                

 

KONKURS JĘZYKÓW OBCYCH  

„JĘZYKOWE SHOW !”

 
 

REGULAMIN

V edycji konkursu w roku 2016
 

I   WSTĘP 

Konkurs Języków Obcych adresowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym miasta Konina i powiatu konińskiego.
 
Organizatorem  konkursu jest Wydział  Filologiczny PWSZ w Koninie.

Patronat nad konkursem  „ JĘZYKOWE SHOW! ” obejmą Prezydent Miasta Konina, Starosta Koniński oraz Rektor PWSZ

 

II   CELE KONKURSU

1.        Motywowanie uczniów do uczenia się języków obcych oraz mobilizowanie ich do pracy samodzielnej i zespołowej.
2.        Pogłębienie kompetencji z zakresu wybranego języka obcego.
3.        Zainteresowanie uczniów kulturą danego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
4.        Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.
5.        Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.
6.        Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
7.        Promocja uczelni
8.        Nawiązywanie i pogłębianie współpracy między uczniami i nauczycielami szkół regionu konińskiego
9.        Promocja szkół uczestniczących w konkursie.                    

III   ZASADY I ORGANIZACJA KONKURSU

1.        Konkurs przeprowadzany jest dla języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

2.        Termin: 15 marca 2016 r.

3.        Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Centrum Wykładowo-Dydaktyczne, ul. Popiełuszki 4.

4.        Zgłaszanie uczestników: do 1 marca 2016 r.

5.        Konkurs skierowany jest do  uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym.

6.        Szkoła pragnąca wziąć udział w konkursie deleguje zespół, który podczas konkursu przedstawia na scenie
            przygotowaną przez siebie prezentację na zadany temat. Na widownię zapraszamy również uczniów zgłoszonych
            szkół. Wybrane losowo osoby będą mogły zdobyć punkty dla swojej szkoły, jeśli wykażą się znajomością podanych
            niżej (pkt.9) utworów.

7.        Temat prezentacji w V edycji konkursu brzmi:

                       FILM, TEATR, MUSICAL – PODRÓŻ W KRAINĘ WYOBRAŹNI     

  •              Na bazie podanych utworów (pkt.9) zespół (bez limitu osób) przygotowuje występ będący kompilacją  dwóch lub więcej zadanych utworów ( np. losy wybranych bohaterów, ….);
  •              Prezentacja musi zawierać piosenkę i taniec (lub jego elementy), stroje charakterystyczne dla danego utworu/utworów;     
  •              Język prezentacji:  angielski  i / lub niemiecki   i / lub rosyjski ( w jednym z nich lub  w  dwóch albo trzech);
  •              Czas prezentacji: 10-15 min. (+ 5 min. na montaż scenografii), przekroczenie limitu  spowoduje przyznanie punktów  karnych;
  •              Prezentacja powinna być „Językowym  Show”, dlatego wysoko oceniamy oryginalność pomysłów;


8.        W przerwach między prezentacjami zaprosimy  na scenę reprezentantów publiczności zgłoszonych szkół, którzy          
            odpowiadając na pytania dotyczące treści zadanych utworów (pkt. 9) będą mogli zdobyć punkty dla swojej szkoły.
            Ta część konkursu odbędzie się w języku polskim. 

           Wygrywa szkoła, której zespół otrzyma największą ilość punktów za prezentację oraz
           za zadania dla publiczności.
                                         
9.        Utwory do prezentacji V edycji Konkursu „Językowe Show”:

     - "Deszczowa piosenka”: musical, reżyseria   Stanley Donen, Gene Kelly,  scenariusz  Betty Comden, Adolph                
        Green   
         
     - “Jezioro Łabędzie” : balet, libretto Władimir Biegiczew i Wasilij Gelcer, muzyka Piotr Czajkowski

     - "Cierpienia Młodego Werthera”: powieść epistolarna, Johann Wolfgang von Goethe  
 

                              
10.      Nagrody: Puchary dla szkół, dyplomy dla nauczycieli, nagroda rzeczowa dla najlepszych zespołów.
 
11.      Oceny dokona jury, w którego skład wchodzą  powołani przez organizatorów konkursu specjaliści.

            Przewodniczącą  Komisji V edycji konkursu jest mgr Beata Łazarska; tel.: 63 2497270, +48 604196757
 
             Informacje:    mgr Agnieszka Matyba, tel.: +48 602443282, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
12.      Zgłaszanie uczestnictwa:

Zgłoszenia należy dokonać  drogą pocztową lub mailową na załączonym formularzu zgłoszeniowym  do 1 marca 2016.

Adres pocztowy:
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Filologiczny,
ul. Wyszyńskiego 3C, 62-510 Konin       
„JĘZYKOWE SHOW!”

               

Adres mailowy:  //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./" style="color: rgb(61, 62, 61); text-decoration: underline;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.