fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor Uczelni, dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia oraz mgr Patrycja Herman-Wróbel, kierownik Biura Rektora uczestniczyli w corocznej konferencji na temat umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce.
Konferencja pt. Studenci zagraniczni w Polsce 2016 zorganizowana została 21-22 stycznia br. w Gdańsku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

Tematem przewodnim konferencji było umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w praktyce. Dyskutowano na temat najnowszych trendów promocji uczelni i nowych narzędzi marketingowych stosowanych podczas rekrutacji studentów zagranicznych.
 
Patrycja HW