fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

„Dziecko w świecie przyjaciół” – to tytuł książki, której promocja odbyła się w Bibliotece im. prof. Mariana Walczaka PWSZ w Koninie. Jej wydawcami są koniński oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

W 2019 roku minęło 100 lat od powołania towarzystwa, które tuż po I wojnie światowej powstało w Krakowie, natomiast niewiele później w Warszawie w 1919 roku powołano Wydział Wychowania Dziecka i Opieki Nad Niem. Upłynęło ładnych parę lat nim połączono je w jedną organizację, bo takie działania były po prostu konieczne. Po II wojnie okazało się, że nadal jest potrzebna, dlatego mimo zmian politycznych i ustrojowych stowarzyszenie rozrastało się, kolejne oddziały powstawały w całej Polsce. W Koninie powołano w 1949 r., a więc 70 lat temu. 

Historia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci to historia ludzi, którzy chcieli i nadal chcą pomagać dzieciom, i to nie tylko i nie zawsze za pieniądze. Koniński oddział, przy udziale PWSZ w Koninie, na te okrągłe rocznice postanowił działaczy z Konina i powiatu uhonorować publikacją, by – jak powiedziała Krystyna Chowańska, jego wieloletnia prezes – ocalić od zapomnienia pracę wielu ludzi, zaangażowanych często wyłącznie z potrzeby serca. – Wydaliśmy ją w hołdzie ludziom tworzącym historię naszej organizacji – dodała.

Książka zawiera – obok historii działalności TPD – przekrojowe materiały poświęcone miejscowym działaniom i działaczom. Ich autorami, jednocześnie redaktorami całości, są Jan Grzesiak i Ryszard Sławiński. Podczas spotkania w uczelnianej bibliotece prof. Grzesiak (PWSZ w Koninie) podkreślił: – Książka ta oprócz warstwy historycznej, w tym wielu wspomnień, uwzględnia także wyzwania i zadania w dziele czynienia dobra wobec każdego dziecka w klimacie autentycznej przyjaźni i radości. W tym kontekście zaakcentował edukacyjne aspekty tkwiące we współpracy TPD z instytucjami oświatowymi, a także z PWSZ w Koninie, m.in. w przygotowaniu młodej kadry do pełnienia ról przypisywanych działaczom i opiekunom w strukturach towarzystwa.  

Ryszard Sławiński, wieloletni dziennikarz, opowiadał o trudach wybierania właściwych artykułów z archiwalnych numerów gazet regionalnych i przeglądania tysięcy zdjęć, ale też wnioskach, jakie na ich podstawie można było wysnuć. – TPD dostrzegało los tutejszego społeczeństwa, które tworzyli ludzie przyjeżdżający z całej Polski do Konina za pracą. To było bardzo ważne – zaznaczył były dziennikarz.

Warto dodać, że „Dziecko w świecie przyjaciół” zawiera również wspomnienia spisane przez byłych i obecnych społeczników i pracowników, ich dzieci, a nawet dzieci, które korzystały z działalności TPD i np. chodziły do szkoły podstawowej w Koninie, której TPD patronowała.

W spotkaniu, obok wymienionych już osób, uczestniczył prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, który wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy w oddziałem TPD i prezes Krystyną Chowańską. Podkreślił też rangę spotkania promującego wspólną publikację, a także uroczystej gali z okazji obchodów 100-lecia towarzystwa, podczas której na jego ręce przekazano przyznaną uczelni odznakę „Przyjaciel Dziecka”. Swoją obecnością zaszczycili spotkanie m.in. Tomasz Olejniczak, Krystyna Pokora, Piotr Rybczyński, Urszula Szymańska-Biednik, Tadeusz Tylak. Z uznaniem odnieśli się do promowanej książki.  

Na zakończenie prof. Grzesiak złożył podziękowania wszystkim obecnym, w tym przedstawicielom mediów, za wsparcie w działaniach na rzecz powstania książki. Podkreślił wyjątkową przychylność i zaangażowanie prezes Krystyny Chowańskiej i innych pracowników biura TPD w Koninie, a także współredaktora Ryszarda Sławińskiego i pozostałych współautorów.

red.

spotkanie promocyjne w bibliotece
Promocja książki „Dziecko w świecie przyjaciół”
promocja książki