fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, oraz Bożena Pyzder, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie, podpisali 26 maja porozumienie w sprawie współpracy związanej z nauczaniem języków obcych oraz propagowaniem kultury krajów, których języki nauczane są w szkole.
 
Celem współpracy jest umożliwienie uczniom pogłębiania zainteresowań dotyczących filologii angielskiej i germańskiej oraz rozpropagowanie oferty naukowo-dydaktycznej Katedry Filologii PWSZ w Koninie.
Jeśli chodzi o zobowiązania, PWSZ umożliwi uczniom korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej oraz wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami KF. Natomiast liceum zobowiązuje się do udziału uczniów w wykładach otwartych i wybranych wydarzeniach organizowanych przez KF, pomocy, w miarę możliwości, organizacji studenckich praktyk pedagogicznych, regularnego prezentowania uczniom szkoły oferty naukowo-dydaktycznej KF, a także kreowania pozytywnego wizerunku uczelni.
Porozumienie obowiązuje do 30 czerwca 2017.20150526_113440
20150526_113517