fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Piętnastu studentów III roku pracy socjalnej, w ramach przedmiotu projekt socjalny w psychiatrii środowiskowej, zrealizowało w Gospodarstwie Agroturystycznym „Zwierzyniec” w Modlibogowicach projekt „Razem”. Adresatami byli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku.
 
Współczesne środowisko społeczne stawia przed pracownikiem socjalnym wiele wyzwań, konieczność podejmowania różnych inicjatyw, wdrażania skutecznych form i metod działań pomocowych. Jedną z nich jest prowadzenie działań na podstawie projektu socjalnego.

W PWSZ w Koninie, na kierunku praca socjalna, realizowany jest przedmiot projekt socjalny w psychiatrii środowiskowej i to w jego ramach (oraz zajęć praktycznych) studenci III roku tego kierunku przeprowadzili projekt pod nazwą „Razem”.
Podczas spotkania odbyły się zajęcia z uczestnikami, z uwzględnieniem różnorodnych form aktywności w grupie i w pracy indywidualnej. Nie zabrakło także atrakcji: było ognisko, przejażdżka bryczką, zabawa taneczna.

Projekt przeprowadzono 7 maja. Nad całością czuwał Tomasz Naglewski, wykładowca PWSZ w Koninie.

Monika Wojciechowska/aria
 
27021_zdjecie-1
27022_zdjecie-2
27023_zdjecie-3
27024_zdjecie-4
27025_zdjecie-5
27026_zdjecie-6
27027_zdjecie-7
27028_zdjecie-8