fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

 
Plakat A2 PWSZ Kopia1


V Konferencja Teoretyczno-Metodyczna, związana z realizacją unijnego projektu „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”, odbyła się 14 maja w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ w Koninie. Patronat honorowy sprawował prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ, oraz Józef Nowicki, prezydent Konina.
 
Otwarcia konferencji dokonała dr Joanna Chojnacka-Gärtner, prorektor ds. rozwoju i promocji.

Wprowadzenie do obrad wygłosił prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak, inicjator oraz ekspert naukowo-merytoryczny, prowadzonego od 2010 roku projektu „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”. W swoim wystąpieniu podkreślił wartości pedagogiczne założeń praktyki pedagogicznej oraz ich uwarunkowania w kontekście innowacji oraz procedur ewaluacyjnych, które są istotnymi elementami kompetencji przyszłych nauczycieli. Zwrócił uwagę na szeroki zakres merytoryczny oraz organizacyjny programu praktyki pedagogicznej w szkołach podstawowych oraz przedszkolach Konina. ‒ W toku obrad referaty wygłosiło 18 uczestników, w tym 11 studentów. Bardzo cenne uwagi i propozycje na rzecz poprawy jakości kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli były zgłaszane niemalże we wszystkich wystąpieniach. Część wystąpień była powiązana z prezentacjami studenckimi, co spotkało się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników konferencji ‒ podkreślił po konferencji prof. Grzesiak. 

Warto przypomnieć, że w realizacji projektu w latach 2010–2014 uczestniczyło ogółem 1134 studentów, 187 nauczycieli (mentorów) oraz 54 szkoły oraz przedszkola. Natomiast w konferencji uczestniczyło ogółem ponad 20 nauczycieli i nauczycieli akademickich, a także ponad 100 studentów i 60 pracowników naukowych.

Pokłosiem V konferencji „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele jest niemal 200-stronicowa monografia pod redakcją prof. Grzesiaka, która zawiera 20 dyskursów i artykułów tematycznie powiązanych z tytułem książki.

Na zakończenie obrad prof. Grzesiak dokonał podsumowania obrad oraz przedstawił założenia następnej, szóstej, konferencji, która jest przewidziana w roku 2016, a jej temat to „Badania jakościowe w toku praktyki pedagogicznej”.

Gośćmi konferencji byli: Urszula Miłosz-Michalkiewcz, kierownik Wydziału Oświaty UM w Koninie oraz dr Krzysztof Wereszczyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy, nauczyciele mentorzy sprawujący opiekę nad studentami w okresie odbywania praktyki pedagogicznej oraz studenci studiujący na kierunkach nauczycielskich i jednocześnie beneficjenci projektu EFS.  Szczególnymi uczestnikami konferencji były: doc. Raisa Lewina oraz Anna Kożeniewska z Uniwersytetu im. J. Kupały w Grodnie.
 
Jan Grzesiak/aria
 
2(11)
26593_dsc09438
26594_dsc09442
26595_dsc09443
26596_dsc09444
26597_dsc09446
26598_dsc09447
26599_dsc09448
26600_dsc09449
26601_dsc09450
26602_dsc09451
26603_dsc09452
26604_dsc09453
26605_dsc09454