fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Seminarium naukowo-badawcze na temat trollingu jako nowej formy stalkingu przygotował 31 marca Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy, Zakład Pracy Socjalnej oraz Biblioteka PWSZ. W seminarium wzięli udział studenci, dydaktycy oraz zaproszeni goście.
 
Celem seminarium było omówienie tej problematyki pod względem teoretycznym, w tym w aspekcie prawnym w odniesieniu do kodeksu karnych: krajowego, Anglii, Szwecji, Danii, Niemiec i USA. Przedstawiono też stan badań w tym zakresie.
 W części teoretycznej seminarium prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski, przybliżył etymologię pojęć, znaczenie oraz implikacje trollingu i stalkingu w sferze społecznej, prawnej oraz psychologicznej.

Krzysztof Bejmert, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu, przedstawił system działań interdyscyplinarnego zespołu na rzecz przeciwdziałania przemocy w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Prelegent swój referat oparł na ogólnopolskich badaniach zleconych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Szczególną uwagę uczestników wzbudził referat Edyty Czajki, studentki III roku pracy socjalnej, która podjęła się trudnego zadania omówienia cyberprzemocy na podstawie własnych badań, przeprowadzonych na uczniach konińskich gimnazjów.
 
 
 red. Maria Sierakowska
25228_img_20150331_143506
25229_img_20150331_143515
25230_img_20150331_143550
25231_img_20150331_143602
25232_img_20150331_143604
25233_img_20150331_143615
25234_img_20150331_144114
25235_img_20150331_152008
25236_img_20150331_152016