fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) działający przy IPPT PAN, zawarły Porozumienie o Współpracy. Głównym celem porozumienia jest promocja i zwiększanie uczestnictwa polskich szkół wyższych w europejskim Programie Ramowym Horyzont 2020, między innymi poprzez działanie na rzecz umiędzynarodowienia badań oraz zwiększenia mobilności naukowców.

Zachęcamy do odwiedzania stron:

List do Rektorów


Oferta Sieci KPK