fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie uruchamia od października 2015 r. nowy kierunek finanse i rachunkowość (FiR). Wniosek Wydziału Społeczno-Humanistycznego otrzymał właśnie pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej do prowadzenia  studiów pierwszego stopnia (licencjackich) o profilu praktycznym.
 
Przyszli studenci tego kierunku będą mogli z czasem wybrać jedną z dwóch planowanych specjalności: rachunkowość i podatki (RiP) lub finanse i bankowość (FiB). Moduły kształcenia są już gotowe. Generalnie jednak wszyscy posiądą nie tylko niezbędną wiedzę, ale też umiejętność samodzielnego stosowania instrumentarium finansowego i rachunkowego oraz kompetencje społeczne pozwalające na prowadzenie świadomych i skutecznych działań zawodowych  zgodnie z zasadami etyki. Zdaniem dr. Artura Zimnego, dziekana WS-H, uruchomienie tego kierunku jest uzasadnione. ‒ Z uwagi na zjawisko tzw. finansyzacji gospodarki, systematycznie wzrasta znaczenie finansów i rachunkowości w procesach gospodarczych. Do tego rozwój wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej generuje zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się obsługą finansowo-podatkową realizowanych transakcji ‒ tłumaczy.

Warto też zaznaczyć, że absolwenci tego kierunku będą dobrze posługiwali się językiem obcym (na poziomie B2), w tym specjalistyczną terminologią związaną z finansami i rachunkowością. Niektóre z przedmiotów wykładane będą bowiem w języku angielskim: international financial system (międzynarodowy system finansowy) ‒ dla wszystkich studentów FiR, accounting concepts and methods (koncepcje i metody rachunkowości) ‒ na specjalności RiB oraz social insurance system (system ubezpieczeń społecznych) ‒ na specjalności FiB.
aria
 


zdjęcie:firmadlakażdego.pl