fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Wymiary wspierania rozwoju dziecka młodszego na pierwszym etapie edukacyjnym to temat przewodni konferencji naukowo-metodycznej dla obecnych i przyszłych nauczycieli, która odbyła się 10 marca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
 
Podczas spotkania prelegenci poruszyli nie tylko temat specyfiki wspierania rozwoju młodszego ucznia, o czym mówił prof. Jan Grzesiak, kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie, ale także roli i zadań wczesnej edukacji w świetle reform oświatowych w Polsce ‒ dr Tomasz Olejniczak, KZPiPS. Dr Marianna Styczyńska, Małgorzata Chybicka Wiesława Kozłowska (KZPiPS), odniosły się bardziej szczegółowo do wyzwań związanych z aktualną kwestią obniżenia wieku szkolnego (odpowiednio) ‒ opieki i wychowania, przekraczania progów edukacyjnych, a także stylu pracy. Natomiast rolę nauczyciela w kształtowaniu samooceny dziecka młodszego przedstawiła dr Agata Malecha z Uniwersytetu Szczecińskiego, a Marcin Olejniczak (KZPiPS) mówił o sześciolatku w szkole z perspektywy rodzica.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, w tym nauczyciele konińskich szkół, studenci kierunków nauczycielskich (pedagogika, filologia angielska, filologia germańska oraz wychowanie fizyczne), a także grupa nauczycieli akademickich naszej uczelni.
Dodatkową oprawę konferencji stanowiła wystawa publikacji tematycznie związanych ze wspieraniem rozwoju dzieci, przygotowaną przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Bibliotekę Uczelnianą.

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Pedagogiki PWSZ oraz przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Honorowymi gośćmi byli: dr Jerzy Jasiński – prorektor PWSZ oraz mgr Jarosław Jankowski – dyrektor CDN.

JG/aria
24210_dsc07458
24211_dsc07459
24212_dsc07461
24213_dsc07462
24214_dsc07463
24215_dsc07464
24216_dsc07465
24217_dsc07466
24218_dsc07467
24219_dsc07469
24220_dsc07470
24221_dsc07471
24204_dsc07442
24205_dsc07443
24206_dsc07446
24207_dsc07449
24208_dsc07450
24209_dsc07451