fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Wystawa prac studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, którą do 26 lutego 2015 r. można oglądać w Galerii pod Biblioteką, stanowi inaugurację projektu pt. Kontrapunkty i autonomie /pomiędzy dźwiękiem a obrazem/.
 
Zaproszeni do udziału twórcy podejmują próby odpowiedzi na pytania: w jaki sposób dźwięk stanowi aktualną inspirację dla kompozycji wizualnych, dźwięk jako dopełnienie/kontrapunkt czy autonomiczny przekaz, czy mamy do czynienia z zasadą synergii – dodatkową wartością wynikająca z przenikania aktywności twórczej i refleksji teoretycznej z obszaru sztuk plastycznych w polu zainteresowania artystów dźwiękowych, jakie trendy pojawiają się w projektach intermedialnych? Do odpowiedzi na powyższe pytania i udziału w projekcie zaproszono artystów reprezentujących różne języki twórczej artykulacji, realizujących instalacje dźwiękowe, prace video, performance, koncerty. Przewidziane jest również seminarium pt. ,,Poza muzyką. Słuchanie świata’’ oraz warsztaty dla dzieci i studentów.
 
Prezentowane podczas wystawy prace studenckie ukazują różne postawy młodych twórców wobec zagadnienia relacji dźwięk – obraz. Część z autorów,  np. Kornel Ofierski czy Elżbieta Kozłowska, odnosi się plastycznie bezpośrednio do określonych dzieł muzycznych (W. Lutosławskiego, S. Reicha) dokonując graficznych i rysunkowych ich interpretacji. Muzyka staje się pretekstem dla autorów do stworzenia ich własnych wizualnych zapisów. Marta Nowak i Krzysztof Mętel z kolei swoje rysunkowe prace odnoszą bardziej do związanych z muzyką pojęć  polifoniczności  i notacji,  tworząc partytury rysunkowe, niezależne od przypisanych im pierwotnych funkcji konstrukcyjnych czy wykonawczych.

Praca Karoliny Janikowskiej pt. „2:17 – Wspomnienia”, stanowi pewien rodzaj przywołania doświadczeń zakodowanych, zapamiętywanych odruchów, związanych z ćwiczeniami technicznymi i ponownego odtwarzania ich w kontekście doświadczania podróży. Dla prac Adriana Kolarczyka pt. ,,Kusiciel’’ oraz Wojciecha Didkowskiego pt. ,,Crash’’ forma wizualna jest konstrukcją dla najważniejszego czynnika tych wypowiedzi, jakim jest dźwięk, który w jednym przypadku jest szeregiem cytatów z rzeczywistości medialnej, w drugim natomiast  realnym przekazem audialnym wydobywającym się z obiektu.
 
Młodzi twórcy na własną rękę podjęli refleksję nad rolą i relacją muzyczności z wizualną formą wypowiedzi artystycznej. Ich działania ukazują, jak dalece sfery dźwięku i obrazu funkcjonują dzisiaj wzajemnie na siebie oddziałując i przenikając, stwarzając możliwości wypracowania nowego, autonomicznego języka twórczego przekazu.


Organizatorami projektu są: Biblioteka PWSZ w Koninie, Laboratorium bez adresu – UAP w Poznaniu oraz Zakład Pedagogiki i SKN Wizja z PWSZ w Koninie.
 
 Adam Nowaczyk, Marcin Olejniczak
(kuratorzy)


Uczestnicy wystawy: Wojciech Didkowski, Karolina Janikowska, Adrian Kolarczyk, Ela Kozłowska, Krzysztof Mętel, Marta Nowak, Kornel Ofierski

Miejsce: Galeria ,,Pod Biblioteką’’, PWSZ w Koninie


Termin: 26.01. 2015 r. (wernisaż) – 25.02.2015 r.
 
 Tytuły prac:
 • Adrian Kolarczyk: ,,Kusiciel’’ 2014 (wideo, obiekt)
 • Wojciech Didkowski: ,,Crash’’ 2014 (obiekt)
 • Karina Janikowska: ,,2:17 – Wspomnienia’’ 2014 (papier, kredka, obiekt)
 • Elżbieta Kozłowska:  ,,Szkicownik’’ 2015
 • Elżbieta Kozłowska: według ,,Music for 18 Musicians’’ - Steve Reich  2014-2015 (grafika, techniki metalowe)
 • Krzysztof Mętel: ,,Partytura’’  2014 (papier tusz, grafit, akwarium)
 • Marta Nowak: ,,Rysunek polifoniczny’’ 2014 (papier, grafit)
 • Kornel Ofierski: ,,Gry Weneckie’’ według ,,Gier weneckich’’ Witolda Lutosławskiego 2014-2015 (cykl grafik, litografia)
IMG_20150204_103713(1)
IMG_20150204_103726(1)
IMG_20150204_103755(1)
IMG_20150204_103902(1)
IMG_20150204_103955(1)