fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony


Studenckie seminarium naukowo-badawcze „Dziecko w codziennej przestrzeni edukacyjnej” odbyło się 17 grudnia w Bibliotece PWSZ w Koninie. Była to druga edycja spotkań naukowych poświęconych wspieraniu badań edukacyjnych, które prowadzą studenci pedagogiki przygotowujący się do egzaminu dyplomowego.
 
Seminarium wypełniły dwa panele dyskusyjne – teoretyczny i badawczy. W części teoretycznej pretekstami do dyskusji były referaty dr. Pawła Trzosa „Twórczość i edukacja. Ujęcie konstruktywistyczne” oraz Marcina Olejniczaka „Szkoła w perspektywie przemian społeczno-kulturowych”.

Panel badawczy „Dziecko w środowisku »stającym się«”, moderowany przez dr P. Trzosa, poświęcony był prezentacji raportów z badań prowadzonych przez studentów w ramach seminarium licencjackiego w Zakładzie Pedagogiki. Referaty wygłosiły: Marta Konopacka, Justyna Winkiel, Beata Miętkiewicz, Joanna Walczak, Paulina Konieczka, Karolina Gamalczyk, Monika Kozłowska, Nikola Gadomska, Sandra Hajdrych). Dyskusja z  udziałem pracowników Zakładu Pedagogiki (Małgorzata Chybicka, M. Olejniczak, dr P. Trzos,  Aldona Wojciechowska) oraz studentów dotyczyła głównie aspektów metodologicznych i etycznych prowadzonych przez studentów badań.

Cele seminarium, założone przez kierownictwo Zakładu Pedagogiki, a zawarte w wystąpieniu M. Chybickiej, z jednej strony wpisują się w realizowaną od dłuższego czasu koncepcję działań zmierzających do podnoszenia jakości procesu dyplomowania na kierunku pedagogika. Z drugiej natomiast ‒ do promowania w konińskim środowisku badań prowadzonych przez studentów, również z możliwością wykorzystania ich do optymalizacji  lokalnych działań edukacyjnych.
Organizatorem seminarium był Zakład Pedagogiki Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie, SKN „Wizja” oraz Biblioteka PWSZ w Koninie.
 
red. aria
22715_seminarium-dziecko-1
22716_seminarium-dziecko-2
22717_seminarium-dziecko-3
22718_seminarium-dziecko-6