fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony


Prawie 200 osób, studentów zarządzania i logistyki oraz przyszłych ekonomistów z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, wysłuchało 4 grudnia wykładu „Obszary wiejskie województwa wielkopolskiego i ich mieszkańcy w świetle badań prowadzonych przez statystykę publiczną”. Poprowadzili go dr Tomasz Klimanek, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu oraz Ewa Kowalka, kierownik Działu Opracowań Zbiorczych w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych.
 
Pierwszą część wykładu poprowadził dr Klimanek, który wyjaśnił zawiłe kryteria definiowania obszarów wiejskich. Jak się okazało, nie zawsze wystarczającym kryterium jest  posiadanie przez jednostkę osadniczą praw miejskich lub ich brak. W zależności do czego potrzebne jest wyodrębnienie obszarów miejskich i wiejskich, bierze się pod uwagę różne ich cechy, takie jak np. gęstość zaludnienia, liczbę ludności czy nawet kryterium dojazdu do miasta. Następnie o źródłach i zakresie danych o obszarach wiejskich mówiła Ewa Kowalka, kierownik Działu Opracowań Zbiorczych. Na koniec wykładu dokonała charakterystyki ludności wiejskiej w ujęciu statystycznym. Oprócz sytuacji demograficznej, dowiedzieć się było można m.in. o sytuacji społeczno-ekonomicznej wielkopolskiej wsi, o tym ile osób dojeżdża do pracy w poszczególnych miastach czy też o liczbie i rodzaju działających podmiotów gospodarczych.
 
Spotkanie ze statystyką publiczną zakończył dr Artur Zimny, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego, który zachęcał młodzież do wykorzystywania danych statystycznych w swojej edukacji, np. przy okazji pisania referatów, prac zaliczeniowych. Zainteresowani danymi statystycznymi mogą zajrzeć na strony internetowe Urzędu Statystycznego np. www.strateg.stat.gov.pl.
 
ekdar 
<
 • DSC05583
 • DSC05585
 • DSC05586
 • DSC05587
 • DSC05588
 • DSC05591
 • DSC05592
 • DSC05598
 • DSC05599
 • DSC05600
 • DSC05602
 • DSC05603
 • DSC05604
 • DSC05605
 • DSC05606
 • DSC05608
 • DSC05609
 • DSC05610
 • DSC05613
 • DSC05615
 • DSC05616
 • DSC05618
 • DSC05620
 • DSC05622
>