fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png


Grupa studentów kierunku budownictwo wraz z dr. inż. Andrzejem Januszkiewiczem, kierownikiem Katedry Budownictwa PWSZ w Koninie, uczestniczyła w sympozjum naukowym „Certyfikacja LEED/BREEAM w budownictwie jako przewaga konkurencyjna konińskich firm budowlanych”. Spotkanie zorganizowała firma Nuvarro.
 
W pierwszej części  sympozjum Kamila Jędrzejak, studentka PWSZ w Kaliszu, wystąpiła z prezentacją „Istota wielokryterialnej oceny oddziaływań obiektów na środowisko na przykładzie certyfikatów BREEAM i LEED”.

BREEAM to system oceny oddziaływania obiektów/budynków na środowisko. Do oceny używa się wielu kryteriów, a pod uwagę bierze się przede wszystkim kwestie ekonomiczne, społeczne, a także związane ze środowiskiem. Certyfikat BREEAM to międzynarodowe świadectwo przyznawane bezterminowo nowym budynkom. Natomiast budynki modernizowane mogą je uzyskać na rok z możliwością przedłużenia.

W drugiej części dr inż. Marcin Gawroński, konsultant ds. certyfikacji w firmie inżynieryjno-konsultingowej „Grontmij” przedstawił referat dotyczący praktycznych aspektów certyfikacji w systemie BREEAM. Proces związany jest z kategoriami, według których atest ten jest przyznawany: zarządzaniem, zdrowiem i samopoczuciem, energią, materiałami, wodą, odpadami, zagospodarowaniem terenu i ekologią, zanieczyszczeniem powietrza i innowacjami.

Spotkanie , które odbyło się 19 listopada w siedzibie Centrum Transferu Technologii NUVARRO, zakończył panel dyskusyjny. Na pytanie związane z wysokością kosztów, jakie trzeba ponieść, by certyfikat BREEAM uzyskać, prelegent wyjaśnił, że koszty ponoszone przy wznoszeniu obiektu spełniającego warunki otrzymania certyfikatu są większe tylko o około 1 procent niż koszty wzniesienia obiektu, który certyfikatu nie posiada.  Poza tym obecnie wielu inwestorów wymaga, aby obiekty budowlane spełniały takie warunki.

Organizatorami sympozjum byli Klaster Technologii Niskoenergetycznych oraz firma Nuvarro.
Wszystkich zainteresowanych certyfikacjami LEED oraz BREEAM odsyłamy do stron: www.nuvarro.pl oraz www.efektywniebuduj.pl
aria
 
<
  • 20141119_095645
  • 20141119_095702
  • 20141119_095721
  • 20141119_095742
  • 20141119_100435
>