fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony


Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (The Matej Bel University Banská Bystrica) to słowacki uniwersytet, utworzony 1 lipca 1992 roku, noszący imię Mateja Bela, słowackiego uczonego. Obecnie jest trzecim co do wielkości uniwersytetem w kraju. Kształci około 15 tysięcy studentów na studiach: licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Zatrudnia ponad 700 wykładowców.
Uczelnia posiada 6 wydziałów: Ekonomiczny, Humanistyczny, Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Nauk Przyrodniczych, Pedagogiki oraz Wydział Prawa. Uniwersytet jest postrzegany jako lider w dziedzinie edukacji w centralnej Słowacji.
Uniwersytet przywiązuje dużą wagę do umiędzynarodowienia procesu nauczania. Wśród jej wykładowców znajdują się obywatele: Austrii, Chin, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski oraz Turcji.
Bańska Bystrzyca to miasto leżące w środkowej Słowacji, liczące prawie 80 tysięcy mieszkańców.
Umowa między uczelniami w ramach programu Erasmus+ obowiązuje na lata 2014-2021 i dotyczy wymiany międzynarodowej studentów i wykładowców kierunków wychowanie fizyczne oraz filologia (angielska i germańska).

Więcej informacji o uczelni http:http://http://www.ff.umb.sk/
Nowa uczelnia partnerska ze Słowacji