fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony


Studenci II roku bezpieczeństwa wewnętrznego kolejny raz uczyli się w terenie, tym razem w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Koninie. Zajęcia praktyczne obejmowały zapoznanie uczestników z armaturą wodną i pianową, podręcznym sprzętem burzącym i gaśniczym oraz zestawami hydraulicznymi stanowiącymi wyposażenie średnich pojazdów gaśniczych GBA 2,5/16 i GBA 2/17.

Ponadto w ramach zajęć praktycznych zbudowano (od pojazdu gaśniczego GBA 2,5/16) linie główną zakończoną rozdzielaczem oraz dwie linie gaśnicze – jedną zakończoną prądownicą wodną i drugą zakończoną prądownicą pianową.