fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej

Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

 
 
zapraszają
na
V Konferencje Naukową

 

Kultura fizyczna – stan i perspektywy

 23 października 2014 r.

 
 

Patronat honorowy:
 
Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
prof.dr hab. Mirosław Pawlak
Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki

 
Przewodniczący Konwentu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
dr Wiesław Steinke
 

PROGRAM KONFERENCJI


8:00-9:45                            rejestracja uczestników
10:00
otwarcie konferencji  prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie
 
10:15-11:45
sesja plenarna
 
  przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Marecki, dr Piotr Inerowicz
  Czy sport wymaga regulowania przepisami prawa?  prof.dr hab. Andrzej J. Szwarc
  Systemowo - teoretyczne ujęcie antropokinezjologii - dr Wacław Petryński
  Zagadnienia bólu w szermierce - prof. dr hab.n.med. Maciej Pawlak
 
11:45 - 12:00 przerwa kawowa
   
12:00 - 14:00 obrady w sekcjach
  Wychowanie fizyczne i sport
  przewodniczący: dr hab. Jan Konarski, prof.nadzw.dr hab Robert Szeklicki
 
mgr Rafał Gozdecki, dr Krzysztof Karpowicz, dr Małgorzata Karpowicz, dr Jarosław Janowski,
mgr Damian Jereszyński, dr Janusz Kwieciński, prof.dr hab. Ryszard Strzelczyk
   
  Efektywność współzawodnictwa młodzieżowego, a poziom wszechstronnej sprawności fizycznej na przykładzie kadr wojewódzkich juniorów w grach zespołowych
   
  dr Ewa Koprowiak, dr Aleksandra Lubczyńska, dr Beata Nowak
   
  Sport wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego
   
  mgr Mateusz Niedźwiedź, dr Krzystzof Karpowicz, dr Małgorzata Karpowicz, dr Jarosław Janowski,
dr Janusz Kwieciński, prof.dr hab. Ryszard Strzelczyk
   
  Zdolności kordynacyjne dzieci uprawiających Taekwon-do ITF
   
  dr Jarosław Janowski, mgr Dariusz Pietranis, dr Krzysztof Karpowicz
   
  Charakterystyka sprawności zawodników w rugby 15 - osobowym,a poziom sportowy drużyny
   
  mgr Piotr Ogarzański
   
  Kształtowanie techniki i taktyki szermierzy na podstawie analizy reakcji podłoża
   
  dr Krzysztof Karpowicz, dr Małgorzata Karpowicz, dr Jarosłąw Janowski, mgr Rafał Gozdecki,
dr Janusz Kwieciński, prof.dr hab. Ryszard Strzelczyk
   
  Wewnętrzne zróznicowanie wartości zdolności motorycznych młodocianych sportowców uprawiających gry zespołowe
   
  mgr Katarzyna Lachowska, dr Jarosław Janowski, dr Krzysztof Karpowicz
   
  Propriocepcja w rehabilitacji i treningu sportowym – przegląd piśmiennictwa
   
  mgr Ewa Janeczek
   
  Analiza wyników badań aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców z Konina
  Historia kultury fizycznej
   
  przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. Maciej Łuczak,dr Julian Jaroszewski
   
  mgr Fryderyk Sosnowski
   
  Turystyka zagraniczna w Polsce w dekadzie Edwarda Gierka. Zarys problematyki
   
  dr hab. Eligiusz Małolepszy, dr Arkadiusz Płomiński
   
  Sport i turystyka w działalności Lubuskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1999–2013. Zarys problematyki
   
  dr Renata Urban
   
  Wychowanie fizyczne i sport jako formy resocjalizacji
w polskim systemie penitencjarnym. Zarys problematyki w ujęciu historycznym
   
  dr Julian Jaroszewski, prof. nadzw. dr hab. Maciej Łuczak
   
  Początki i rozwój boksu w regionie łódzkim do 1939 roku
   
  dr hab.Tomasz Sahaj
   
  Szermierka jako element elitarnego wychowania w starożytnej Grecji i Sparcie. Ujęcie filozoficzno-społeczne
   
  prof. nadzw. dr hab. Maciej Łuczak, dr Julian Jaroszewski
   
  Z dziejów szermierki w województwie łódzkim do 1939 roku
   
  dr Teresa Drozdek-Małolepsza
   
  Sport kobiet w Polsce w 1925 roku w świetle „Przeglądu Sportowego”
   
  dr Artur Kita
   
  Rozwój sportu w Łódzkim Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych w latach 1999–2011
   
  dr hab. Ewa Kałamacka
   
  Poprzednicy C. (cesarsko) K. (królewskiego) kursu dla kandydatów na nauczycieli gimnastyki szkół średnich i seminarium
nauczycielskiego
   
  dr Arkadiusz Płomiński
   
  Działalność Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w województwie sieradzkim w latach 1975–1998. Zarys problematyki
   
  mgr Dariusz Pietrzyk
   
  Polska piłka ręczna na międzynarodowych arenach sportowych w latach 1919–1939

 
14.15  
Podsumowanie konferencji

 
14.45 obiad
 

 
 

Komunikat nr 3
 • Zawiadamiamy, iż Państwa prace zostały zakwalfikowane do przedstawienia na konferencji.
 • Prosimy o przygotowanie wystąpień w formie prezentacji multimedilanych - czas wysąpienia 10 minut.
 • Rejestracja uczsetników od godz.8:00 - 9:45
 • Miejsce: Centrum Wykładowo - Dydaktyczne, ul.ks. J. Popiełuszki 4
 • Opłaty: koszt konferencji 350 zł ostateczny termin 15 października 2014 r.

Faktury za dokonane opłaty, można odbierać w czasie konferencji.Prosimy o przesłanie danych do faktur.

Sekretariat konferencji:
 • dr Janusz Kwieciński
 • mgr Tomasz Elsner  (+48 888 130 750 lub 63 249 71 66, 728 358 534)

        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel konferencji

Celem konferencji jest promocja kultury fizycznej poprzez łączenie twórczej refleksji badawczej z szeroko pojmowaną praktyką wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji ruchowej, fizjoterapii i sportu wyczynowego. Pragniemy zaprosić Państwa do wymiany poglądów i doświadczeń na ten temat.

Konferencja będzie także służyć nawiązywaniu kontaktów dydaktycznych nauczycieli, organizatorów i animatorów turystyki i rekreacji ruchowej, fizjoterapeutów oraz trenerów
 z placówkami akademickimi oraz międzyuczelnianej współpracy  naukowej.
 
Planowane zagadnienia tematyczne
1.      Wychowanie fizyczne
2.      Turystyka i rekreacja ruchowa
3.      Fizjoterapia
4.      Sport Wyczynowy

 

Uczestnicy konferencji

Nauczyciele wychowania fizycznego, specjaliści turystyki i rekreacji, fizjoterapeuci, trenerzy, menadżerowie sportu, pracownicy naukowo-dydaktyczni.
 

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk
 • prof. dr hab. Bogusław Marecki
 • prof. nadzw. dr hab. Jacek Lewandowski
 • prof. nadzw. dr hab. Maciej Łuczak
 • prof. nadzw. dr hab. Robert Szeklicki
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Bosiacki
 • prof. nadzw. dr hab. Marek Stuczyński
 • doc. dr  Piotr Inerowicz
 

Komitet organizacyjny

 • doc. dr Janusz Kwieciński
 • doc. dr Maciej Tomczak
 • doc. dr Edyta Bielik
 • doc. dr Karolina Waliszewska
 • doc. dr Julian Jaroszewski
 • dr Bartosz Chmielewski
 • dr Adam Kantanista
 • mgr Ewa Janeczek
 • mgr Tomasz Elsner
 • mgr Robert Szymański
 • mgr Tomasz Pieńkowski
 
 
 
Formy prezentacji: referaty, plakaty
 
Przesłane prace, formie referatu lub plakatu, zostaną zrecenzowane i po uzyskaniu pozytywnej opinii zaprezentowane podczas konferencji, a następnie opublikowane w zwartej monografii. Szczegółowe informacje dotyczące form prezentacji zostaną przesłane w Komunikacie nr 2.
 
 

Zgłoszenie udziału w konferencji

Zgłoszenie wraz z gotowym artykułem należy przesłać do 31 maja 2014 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>.
Informacje dotyczące sposobu przygotowania artykułu (zasady przygotowania tekstu do publikacji) znajdują się w tym pliku (niżej) lub na stronie: <www.ans.konin.pl/konferencja-ikf >.

Szczegółowe informacje dla uczestników, których prace zostaną przyjęte prześlemy do 10 września 2014 r. w Komunikacie nr 2.
 

Sekretariat konferencji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • doc. dr Janusz Kwieciński (+48 063 249 71 66; +48 728 358 534)
 • doc. dr Maciej Tomczak  (tel. +48 601482178)
 • mgr Tomasz Elsner (tel. +48 888 130 750)
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koszty uczestnictwa

Koszty uczestnictwa  w konferencji wynoszą 350 zł i obejmują materiały konferencyjne, monografię naukową, poczęstunek. W przypadku dużej ilości zgłoszeń rozważana będzie możliwość dwudniowej konferencji z zapewnieniem noclegu, co wpłynie na zwiększenie kosztów udziału (ok. 450 zł ), o czym poinformujemy.
 
Opłatę konferencyjną należy uiścić do 10 czerwca 2014 r. na konto:

Kredyt Bank S.A. o/Konin
67150014611214600275860000  z dopiskiem: „konferencja – ikf”
 
 

Publikacja prac – uwagi dla autorów

Zasady przygotowania tekstu do publikacji  w recenzowanej monografii naukowej są następujące:


 • Tekst artykułu należy przygotować w pliku programu Word
 • Tekst powinien być napisany czcionką o wielkości 12 punktów  (zachowana podwójna interlinia)
 • Objętość artykułu (łącznie ze spacjami) nie powinna być mniejsza niż 20 tys. znaków -  celem spełnienia wymogów koniecznych do uznania go za rozdział w monografii (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.10.2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową Dz.U. Nr 205, poz. 1489).
 • Struktura artykułu prezentującego wyniki badań empirycznych powinna zawierać następujące elementy: Wprowadzenie, Metodologia badań, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Bibliografia.
 •  Na pierwszej stronie należy zamieścić imię i nazwisko Autora/Autorów oraz afiliację. Na drugiej stronie należy zamieścić tytuł, streszczenie (do 250 słów) w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe (do 5) w języku polskim i angielskim.
 • Odwołania do pozycji bibliograficznych w tekście pracy zapisujemy poprzez podanie w nawiasie nazwiska autora i roku wydania pracy, np. (Strzelczyk, 2007). Gdy liczba autorów wynosi więcej niż 3, zamieszczamy nazwiska tylko 3 pierwszych autorów, np. (Harwood, Hardy, Swain i in., 2006). Kolejne odwołania w ramach jednego nawiasu oddzielamy średnikiem, np. (Naglak, 1979; Sozański, 2006).

  Zapis pozycji w bibliografii:

  Artykuł w czasopiśmie:

Kipp L., Amorose A.J. (2008). Perceived Motivational Climate and Self  Determined Motivation in Female High School Athlete. ,,Journal of Sport  Behavior”.2(31).s. 108-129.
 
Wiersza - Bazyl, M. (1978). Kwestionariusz do mierzenia motywu osiągnięć. „Przegląd Psychologiczny” nr 2.s. 355-368.

Książka:

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
 
Rozdział w pracy zbiorowej:
Guszkowska, M. (2004). Czym różnią się młodzi sportowcy od aktywnych ruchowo rówieśników? W: M. Mikołajczyk (red.), Korelaty psychologiczne aktywności ruchowej i sukcesów w sporcie (s. 107-117). Warszawa: PTNKF.
 
 
 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
 W
V KONFERENCJI NAUKOWEJ
KULTURA FIZYCZNA – STAN I PERSPEKTYWY
 
Tytuł (stopień) naukowy, imię i nazwisko  
Stanowisko  
Instytucja  
NIP i adres instytucji,
 na którą należy wystawić fakturę
 
Telefon, fax  
E-mail  
Temat wystąpienia  
Forma wystąpienia* prezentacja ustna   plakat  
 
* przy właściwiej formie postawić krzyżyk
 

Komunikat nr 2 prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia.