fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony


Klasa akademicka „Bezpieczeństwo wewnętrzne” to wspólny projekt Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Projektem objęto zainteresowanych uczniów, którzy właśnie podjęli naukę w klasach mundurowych.
 

Przygotowanie do pracy w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną, w tym w specjalistycznych służbach, inspekcjach i strażach ‒ to główny cel utworzenia takiej klasy akademickiej. Inne, nie mniej ważne, to umiejętność analizowania zjawisk bezpośrednio dotyczących bezpieczeństwa i obronności w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. To także poznanie zasad działania jednostek administracji publicznej, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zdaniem dr Artura Zimnego, dziekana WS-H, cele te zostaną osiągnięte przez udział w wykładach na temat ochrony, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz seminariach i debatach naukowych, wizytach studyjnych i badaniach ankietowych. Grafik spotkań dla uczestników projektu jest wypełniony.

W najbliższym semestrze, zimowym, to udział w wykładach z trzech przedmiotów: • bezpieczeństwo państwa, • nauka o administracji, • nauka o państwie i prawie, a do tego w styczniu przygotowanie w trzyosobowym zespole pracy projektowej, która będzie rodzajem egzaminu.

W semestrze letnim zadań będzie więcej, bo oprócz udziału wykładach z trzech przedmiotów kierunkowych: • bezpieczeństwo wewnętrzne w UE i prawa człowieka, • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, • ochrona i  bezpieczeństwo ludzi, mienia i przestrzeni, uczestnicy klasy akademickiej wezmą udział w tematycznym seminarium naukowym zorganizowanym przez PWSZ w Koninie. Sami również zorganizują debatę, podczas której przedstawią swoje prace projektowe. Na zakończenie roku, oczywiście, egzamin, i to ustny.

Młodzi mundurowi z CKU już niebawem wezmą udział w pierwszych zajęciach z projektu. Natomiast oficjalne przyjęcie ich do społeczności PWSZ w Koninie miało miejsce 7 października podczas inauguracji roku akademickiego. W auli im. Jana A.P. Kaczmarka z rąk prof. Pawlaka otrzymali  indeksy klasy akademickiej oraz karty biblioteczne, uprawniające do korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej.

Projekt dotyczy całego cyklu nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, czyli lat od 2014/2015 do 2016/2017.
List intencyjny o współpracy między PWSZ i ZS CKU oraz realizacji innowacji pedagogicznej pod nazwą „Klasa Akademicka – Bezpieczeństwo wewnętrzne” podpisano w listopadzie 2013 r.
aria