fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa stronySiedemnasty w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie rok akademicki uroczyście zainaugurowano 7 października 2014 roku. A do grona studentów przyjęto aż 860 osób. To nabór tylko o jeden procent mniejszy niż w roku ubiegłym.
 
‒ Patrząc z perspektywy, wydaje się, że nie było tak trudno, skoro tyle się udało ‒ rozpoczął swoje przemówienie otwierające rok akademicki 2014/2015 prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie. ‒ Ale przez ostatnie trzy lata bardzo dużo zmieniło się na naszej uczelni ‒ dodał i dokonał krótkiego podsumowania trzech pierwszych lat z jego czteroletniej kadencji.

Największe zmiany to uruchomienie platformy e-learningowej, wprowadzenie legitymacji i indeksów elektronicznych, likwidacja wydziału zamiejscowego w Turku i powołanie Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska. Do tego pozyskanie dla tego wydziału nowego budynku po Szkole Podstawowej nr 5 w Koninie.

Dużym osiągnięcie ostatnich lat jest powołanie nowych kierunków na studiach I stopnia: dietetyki, bezpieczeństwa wewnętrznego i logistyki oraz studiów II stopnia na kierunku filologia (angielska i germańska). Nastąpiła również reorganizacja struktury uczelni; w miejsce instytutów utworzono katedry i zakłady. Ważnym wydarzeniem było utworzenie stanowiska pełnomocnika ds niepełnosprawnych. Rozszerzeniu uległa lista uczelni zagranicznych i krajowych, z którym PWSZ w Koninie podpisała umowy w ramach programu Erasmus i poza nim.

‒ To dobra szkoła, z dobrą atmosferą, jaką daje mniejsza uczelnia. Kontakty tu zawarte będą dla Was ważne, kto wie, czy nie najważniejsze, ze skutkiem na całe życie ‒ te słowa rektor skierował do studentów I roku.

Szczególnymi momentem tegorocznej inauguracji było nadanie tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie prof. dr hab. Kazimierze Myczko, germanistce, oraz prof. dr. hab. Bogusławowi Mareckiemu, antropologowi i anatomowi. Laudacje dla obojga zasłużonych dla uczelni wykładowców wygłosiła dr Joanna Chojnacka-Gӓrtner, prorektor ds. do spraw rozwoju i promocji.
Prof. Myczko, która żegna się już z naszą uczelnią, podkreśliła, że nie tylko cieszy się z nadanego tytułu, ale przede wszystkim z tego, że mogła uczestniczyć w rozwoju tak dynamicznie rozwijającej się uczelni. Natomiast prof. Marecki przyznał, że czuje z tego powodu satysfakcję, ale jednocześnie to dobry moment, by zastanowić się nad swoimi osiągnięciami w PWSZ w Koninie. Na zakończenie wystąpienia powiedział: ‒ Udało mi się rozbudować aspiracje naukowe konińskiej kadry dydaktycznej, teraz zmotywuję do tego studentów, dlatego już dziś zachęcam Was do uczestnictwa w pracach nowo powołanego Studenckiego Koła Naukowego „Altius”.

Krótkie wystąpienia do studentów, nauczycieli i władz uczelni skierowali również zaproszeni goście. Jako pierwszy  ‒ Piotr Florek, wojewoda wielkopolski. W imieniu wszystkich przedstawicieli samorządów lokalnych regionu konińskiego mówił Wiesław Steinke, przewodniczący RM Konina i Konwentu PWSZ w Koninie, a w imieniu zaproszonych na inaugurację rektorów PWSZ-tów z Łomży, Sulechowa, Leszna, Oświęcimia i Ciechanowa kilka słów wygłosił prof. dr hab. Józef Grabarczyk, rektor PWSZ w Gnieźnie i przewodniczący KRePSZ. Warto zaznaczyć, że na inaugurację przyjechali również jej dawni rektorzy, prof. dr hab. Józef Orczyk i dr hab. Wojciech Poznaniak.

Podczas uroczystości przekazano również treść listu skierowanego do społeczności naszej uczelni przez Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP.

Ważnym punktem każdej inauguracji jest wykład przygotowany specjalnie na tę okazję. W tym roku przedstawił go prof. dr hab. Józef Grabarczyk. Rektor PWSZ w Gnieźnie mówił o miejscu i roli państwowych wyższych szkół zawodowych w systemie szkolnictwa wyższego. Przypomniał, że 36 polskich PWSZ-tów kształciło w ciągu 16 lat istnienia (wiele z nich działa znacznie krócej, np. od 2009) 600 tys. osób na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Wiele z nich od lat prowadzi również studia magisterskie. Dziś liczba ich absolwentów sięgnęła 200 tysięcy osób, z czego 12 tys. to absolwenci PWSZ w Koninie. ‒ Powołanie PWZ-tów miało nie tylko zreformować polskie szkolnictwo wyższe, ale miało także podnieść poziom wykształcenia naszego społeczeństwa i ten cel został osiągnięty. Do tego są to studia blisko życia, blisko ludzi i blisko regionu ‒ motywował znaczenie PWSZ-tów przewodniczący KRePSZ.

Studentom I roku z wszystkich kierunków, którzy zdobyli podczas rekrutacji najlepsze wyniki, rektor PWSZ w Koninie wręczył listy immatrykulacyjne.

Podobne listy otrzymali umundurowani przedstawiciele klasy akademickiej „Bezpieczeństwo wewnętrzne”. To wspólny projekt Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Projektem objęto zainteresowanych uczniów, którzy właśnie podjęli naukę w klasach mundurowych.

W inauguracji uczestniczyło również kilkoro absolwentów. Byli to laureaci konkursu rektora PWSZ w Koninie na najlepszą pracę dyplomową, którzy z rąk prof. Pawlaka przyjęli dyplomy, nagrody i życzenia.
aria

Media o inauguracji:

TV Wielkopolska

Konin Lm

Turek NET

Wirtualny Konin

Konin Nasze Miasto
 
<
 • DSC02661
 • DSC02665
 • DSC02666
 • DSC02674
 • DSC02675
 • DSC02676
 • DSC02678
 • DSC02687
 • DSC02688
 • DSC02690
 • DSC02706
 • DSC02715
 • DSC02717
 • DSC02723
 • DSC02730
 • DSC02736
 • DSC02742
 • DSC02751
 • DSC02765
 • DSC02767
 • DSC02774
 • DSC02778
 • DSC02840
 • DSC02841
 • DSC02855
 • DSC02858
 • DSC02863
 • DSC02905
 • DSC02914
 • DSC02939
 • DSC02627
 • DSC02628
 • DSC02629
 • DSC02631
 • DSC02636
 • DSC02657
 • DSC02825
 • DSC02834
 • DSC02849
>

Życzenia z okazji Inuguracji Roku Akademickiego