fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

10 marca 2020r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbyła się debata nt. funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi. Organizatorem spotkania był Pełnomocnik Rektora PWSZ w Koninie ds. Osób Niepełnosprawnych i Równego Traktowania.

W charakterze ekspertów głos zabrali: Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie, Dagmara Szymańska-Góralska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie, Paulina Michalak-Soszyńska– specjalista pracy socjalnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turku, Marek Jagielski – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie, Tomasz Naglewski – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku oraz Janusz Lis – pedagog Zakładu Poprawczego w Witkowie. Wstęp do debaty stanowiły referaty przygotowane przez Marcina Olejniczaka „Społeczno-kulturowe uwarunkowania percepcji zdrowia” oraz Patrycję Paterkiewicz i Sylwię Wieczyńską „Osoby z zaburzeniami psychicznymi – stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja” . Aktywny głos w dyskusji zabrała również dr Kazimiera Król – prof. PWSZ w Koninie. Celem debaty było zapoznanie się z działaniami podejmowanymi w Koninie oraz regionie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sformułowanie rekomendacji określających priorytety zadań w zakresie wsparcia w/w osób. Dyskusja obejmowała problematykę diagnozy, jakości usług oraz działań środowiskowych i instytucjonalnych. Warto wspomnieć, że eksperci wielokrotnie podkreślali ważną rolę edukacji w procesie zwiększania społecznej wrażliwości i świadomości w obszarze problematyki funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi. Wszyscy uczestnicy debaty zgodnie przyznali, że właściwa komunikacja i integracja zaczyna się od odrzucenia stereotypów, nawiązania pozytywnych i autentycznych relacji, eksponowania potencjału każdej osoby oraz współdziałania i kompleksowego wsparcia.

Moderatorami dyskusji byli: Artur Cygan - Pełnomocnik Rektora PWSZ w Koninie ds. Osób Niepełnosprawnych i Równego Traktowania oraz Marcin Olejniczak – wykładowca PWSZ w Koninie. Debata odbyła się w ramach współpracy PWSZ w Koninie z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

AC

Debata nt. funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi