fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

W związku z zawieszeniem do odwołania wszystkich zajęć dydaktycznych w naszej Uczelni, wydałem zarządzenie określające szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji działalności dydaktycznej.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych:
1) zobowiązuję nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia do realizowania wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
2) zobowiązuję nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia do realizowania seminariów dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
3) umożliwiam nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia realizowanie zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Natomiast, po okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych zobowiązuję nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia do zrealizowania w formie tradycyjnej:
1) zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych, których zrealizowanie w trybie synchronicznym lub asynchronicznym, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, nie było możliwe z uwagi na ich specyfikę, możliwości techniczne i umiejętności prowadzących zajęcia;
2) połowy zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych, które zostały zrealizowane, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, w trybie asynchronicznym;
3) zajęć praktycznych na studiach niestacjonarnych, które nie zostały zrealizowane w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych;
4) wykładów i zajęć praktycznych na studiach podyplomowych, które nie zostały zrealizowane w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych;
5) dwóch godzin konsultacji w odniesieniu do każdego przedmiotu realizowanego w formie wykładu na studiach niestacjonarnych.

Praktyki zawodowe będą realizowane po okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych.

Zachęcam do dokładnego zapoznania się z zarządzeniem wydanym w powyższych sprawach – Zarządzenie nr 27/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

prof. Mirosław Pawlak
Rektor PWSZ w Koninie