fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, wręczył 30 czerwca listy gratulacyjne i statuetki tym studentom, którzy w roku akademickim 2019/2020 wyróżnili się aktywnością na rzecz uczelni. Studentów nagrodzono za działalność naukową, artystyczną, w kołach naukowych i samorządzie studenckim, a także zaangażowanie na rzecz promocji uczelni, współpracy z zagranicą oraz aktywne uczestnictwo i wsparcie wydarzeń organizowanych na uczelni. Listy gratulacyjne odebrało 44 studentów, a 14 studentów otrzymało również statuetki.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 
statuetki dla studentów
studenci podczas wreczenia wyróżnień
wyróżnieni studenci