fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Niedobory witamin oraz choroby układu krążenia to tematy cyklicznych spotkań, które dla uczniów klas o profilu medycznym i psychologicznym z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie przygotowała dr Agnieszka Saran-Jagodzińska.  

Podczas pierwszego wykładu wprowadzono słuchaczy w patogenezę miażdżycy jako podłoża do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, przedstawiono czynniki ryzyka oraz scharakteryzowano diety zalecane zarówno w prewencji jak i leczeniu chorób układu krążenia.

Podczas kolejnych spotkań wyjaśniono szczegółowo temat „Jak rozpoznawać niedobory witamin”. Omówiono definicję witamin, historię ich odkrycia oraz podstawowe pojęcia z zakresu witaminologii. Scharakteryzowano wszystkie witaminy pod kątem ich działania, skutków niedoboru oraz nadmiernego spożycia. Spotkanie było świetną okazją do dyskusji nt. suplementacji, która w ostatnich miesiącach wzrasta z uwagi na potencjalnie korzystny wpływ na zmniejszanie ciężkości objawów przebiegu COVID-19.

Cykliczne wykłady odbyły się w dniach 4, 18 i 25 listopada 2020 r.