fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Czy zadłużenie miast i gmin powinno ograniczać ich wydatki inwestycyjne? – to jedno z kluczowych pytań seminarium naukowo-dydaktycznego, w którym uczestniczyli studenci kierunku finanse i rachunkowość. Poruszono też wątek odnoszący się do wpływu pandemii na stan budżetu samorządów lokalnych.

Seminarium pod hasłem „Inwestycje samorządowe w oparciu o ocenę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego” rozpoczęła prelekcja dra Daniela Budzenia, adiunkta w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium oraz doradcy Związku Miast Polskich. W wystąpieniu „Inwestycje lokalne w dobie pandemii” skupił się na ich analizie ex ante, którą oparł na wieloletnich planach finansowych gmin miejskich województwa wielkopolskiego 2020+ oraz ich projektach 2021+. Mówił również o znaczeniu i elementach polityki finansowej w zarządzaniu gminą, również w ostatnim roku.

Ewelina Ostajewska-Szwankowska, wykładowca PWSZ w Koninie, przygotowała prelekcję „Realizacja wydatków inwestycyjnych a kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego”. Wykorzystała do tego analizę ex post wydatków miast na prawach powiatu (z pominięciem 12 największych), ze szczególnym uwzględnieniem Konina. Pod lupę wzięła też pięć podobnych wielkościowo miast, takich jak: Jelenia Góra, Suwałki, Siedlce, Mysłowice i Piotrków Trybunalski. Jej wyniki wykazały, że wzrost wydatków inwestycyjnych (majątkowych) pociąga za sobą wzrost ogólnego zadłużenia JST. Wystąpienie to stanowiło swego rodzaju wstęp do ostatniej prelekcji.

Przygotowała je Anna Szulc, studentka III roku FiR, która omówiła ogólne finanse samego Konina na 2021 rok i wybrane planowane inwestycje, ich koszty i źródła finansowania. Są to: rozbudowa ulicy Kleczewskiej, budowa farmy fotowoltaicznej oraz rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego. Kilka zdań poświęciła również charakterystyce Konińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zachęceniu słuchaczy do głosowania na zgłaszane co rok do niego projekty.

W trakcie seminarium padało wiele pytań do prelegentów, zwłaszcza związanych z relacją wydatków inwestycyjnych a zadłużeniem. Zarówno dr Budzeń, jak i mgr Ostajewska-Szwankowska wskazali, że zamiast ograniczać wydatki majątkowe (inwestycyjne), znacznie bardziej korzystne dla samorządów będzie poszukiwanie nowych źródeł ich finansowania.

Konkluzja seminarium jest więc taka, że należy przeprowadzić kolejne, dotyczące właśnie nowych źródeł finansowania samorządów terytorialnych.

Seminarium odbyło się 17 grudnia, za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Mikołaj Mielczarek/aria

seminarium „Inwestycje samorządowe w oparciu o ocenę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego”
miasto Konin i jego inwestycje
wybrane inwestycje Konina