fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Odszedł dr Stanisław Wylegalski, ceniony wykładowca, który zarażał pasją zdobywania wiedzy, ale też wychowawca wielu pokoleń absolwentów naszej uczelni. Prezentował niezmiennie najwyższy poziom kultury osobistej i szacunku do drugiego człowieka. Był wzorem regularnej aktywności fizycznej.

Urodził się 9 listopada 1932 r. w Skokach k. Wągrowca. W 1952 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Wągrowcu, po czym wyjechał na studia w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Moskwie, które ukończył z wyróżnieniem w 1956 r.

Po powrocie z Moskwy pracował w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu na Wydziale Wychowania Fizycznego, a od 1971 r. również w jej gorzowskiej filii. Zaraz po studiach (w 1957 r.) rozpoczął pracę trenerską w Kolejowym Klubie Sportowym „Lech”. W tym samym roku uzyskał stopień trenera II klasy z gimnastyki przyrządowej oraz akrobatyki sportowej. W latach 60. prowadził kursy przygotowawcze dla instruktorów ćwiczeń gimnastycznych (był też konsultantem w tej dziedzinie) i działał w Komisji Szkoleniowej do Spraw Rekreacji przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Warszawie. Natomiast w latach 90. związał się z konińskim Kolegium Nauczycielskim, a następnie Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie.

Był autorem wielu publikacji dotyczących rekreacji, a następnie biochemii, której docelowo poświęcił swoje zainteresowania naukowe i badawcze. Pracę doktorską obronił w 1965 roku na AWF w Warszawie. Została uznana za pracę o charakterze wdrożeniowym w sporcie wyczynowym. I choć nie uzyskał kolejnych stopni czy tytułów naukowych, w środowisku uznawany był za Profesora dzięki swojej wiedzy, kulturze osobistej i postawie społecznej. Opublikował cenioną monografię „Analiza wpływu wysiłku fizycznego na wydalanie 3,4-dihydroksyfenyloalaniny, dopaminy, noradrenaliny, adrenaliny oraz kwasu wanilinomigdałowego u młodych mężczyzn o zróżnicowanej wydolności fizycznej”. Stale był w ruchu, który sprawiał, że czuł się młody i spełniony, do czego zachęcał innych, dając właściwy przykład.

Dr Stanisław Wylegalski odszedł 25 grudnia 2020 r. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 31 grudnia o godzinie 11.00, na Cmentarzu Junikowskim (bezpośrednio przy grobie: pole 33, kwatera 1, rząd 3, miejsce 40).

dr S. Wylegalski