fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Organizacja logistyki produkcji była przewodnim tematem spotkania z uczniami klasy o profilu technik spedytor z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Dr Robert Rogaczewski, pracownik Katedry Nauk Ekonomicznych, wygłosił wykład pt. "Organizacja logistyki produkcji w przedsiębiorstwie branży drzewnej".

W swojej prelekcji, wzbogaconej prezentacją, omówił kwestie związane z rolą logistyki w organizacji procesów produkcyjnych oraz tok postępowania podczas produkcji mebli w wybranym przedsiębiorstwie. Wskazał również na znaczenie infrastruktury logistycznej w organizacji produkcji, a na wybranych przykładach omówił kluczowe metody organizacji logistyki w produkcji.

Organizacja logistyki produkcji
wykład dla uczniów Organizacja logistyki produkcji
slajd organizacja logistyki produkcji