fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Kandydacie!
 
Zastanawiasz się nad podjęciem studiów II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie? Masz pytania dotyczące oferowanych kierunków studiów II stopnia, specjalności, zasad rekrutacji?
Spotkaj się z nami online na webinariach dla kandydatów na studia! Wydarzenie na platformie MS Teams. Dowiesz się, dlaczego warto wybrać PWSZ w Koninie. 
 
Do zobaczenia!
 
 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Katedra Języka i Komunikacji 8.03.2021 r., godz. 13:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd3bac40a13f4db7990a1a90050d5e9e%40thread.tacv2/1614260162002?context=%7b%22Tid%22%3a%22910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591%22%2c%22Oid%22%3a%22b26a8a03-20e2-4805-9028-83da35c912fd%22%7d

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Katedra Nauk Ekonomicznych 10.03.2021 r., godz. 13:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd3bac40a13f4db7990a1a90050d5e9e%40thread.tacv2/1614260249078?context=%7b%22Tid%22%3a%22910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591%22%2c%22Oid%22%3a%22b26a8a03-20e2-4805-9028-83da35c912fd%22%7d

Katedra Nauk Technicznych 12.03.2021 r., godz. 13:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd3bac40a13f4db7990a1a90050d5e9e%40thread.tacv2/1614260314173?context=%7b%22Tid%22%3a%22910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591%22%2c%22Oid%22%3a%22b26a8a03-20e2-4805-9028-83da35c912fd%22%7d

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Katedra Zdrowia Publicznego 15.03.2021 r., godz. 13:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd3bac40a13f4db7990a1a90050d5e9e%40thread.tacv2/1614260400901?context=%7b%22Tid%22%3a%22910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591%22%2c%22Oid%22%3a%22b26a8a03-20e2-4805-9028-83da35c912fd%22%7d