fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Już w czerwcu rozpoczynają się prace budowlane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, które od października będzie służyć studentom pielęgniarstwa PWSZ w Koninie.

logotypy projekt Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

Już w czerwcu rozpoczynają się prace budowlane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, które od października będzie służyć studentom pielęgniarstwa PWSZ w Koninie. Na pomieszczenia dla centrum przeznaczono dwa piętra w lewym skrzydle uczelnianego budynku przy ul. Popiełuszki 4. Dzięki przebudowie i specjalistycznemu wyposażeniu będą przypominały sale i gabinety szpitalne. Przyszli adepci pielęgniarstwa będą więc mogli trenować praktyczne umiejętności przy użyciu nowoczesnego sprzętu i wyposażenia odwzorowującego w pracowniach dydaktycznych warunki pracy, w tym sytuacje kliniczne. W roli pacjentów „wystąpią” fantomy osób dorosłych i dzieci, na których będą ćwiczyć zabiegi pielęgnacyjne i medyczne.

Na realizację (dofinansowanie) projektu utworzenia centrum uczelnia podpisała umowę z Ministerstwem Zdrowia w maju zeszłego roku. Realizuje go w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym imienia dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. Współpraca jest już wdrożona. Od marca studentki III roku pielęgniarstwa uczestniczą w zajęciach przeprowadzonych przez kadrę szpitala. Za nimi nie tylko ogólne szkolenie przygotowawcze, ale także zajęcia poglądowe w poradniach specjalistycznych szpitala, w małych, 2-3 osobowych grupach. Przyszłe pielęgniarki zapoznały się również z zasadami ewakuacji szpitala, dzięki czemu, podejmując tu pracę w przyszłości, będą znały jego topografię. Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego. Wkrótce rozpoczną się także szkolenia dla kadry dydaktycznej MCSM.

Projekt „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia: 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Wartość projektu to niemal 2,5 mln zł.

 

szkolenie w związku z utworzeniem Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

 

logotyp szpital w Koninie