fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Logistyka, to kolejny kierunek, który rozpoczyna kształcenie w formie studiów dualnych. Partnerem PWSZ w Koninie w tym projekcie jest Logit Tomasz J. Kowalewski i Wspólnicy, firma zajmująca się logistyką magazynową, organizacją transportu, obsługą celną i doradztwem logistycznym.

Na mocy podpisanego 12 maja porozumienia nasi studenci będą zatrudniani w ramach studiów dualnych w wymiarze 1/5 lub 2/5 etatu na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów. Współpraca między partnerami realizować będzie się także na płaszczyźnie naukowej, dydaktycznej i promocyjnej przy realizacji innowacji dotyczących projektu.

Forma studiów dualnych to ważne ogniwo w procesie doskonalenia umiejętności praktycznych. Również inicjatywa kształcenia specjalistycznego, tzw. krótki cykl kształcenia, który właśnie wprowadza PWSZ w Koninie – w tym przypadku zakresie gospodarki magazynowej – stanowić będzie, oprócz studiów I stopnia na kierunku logistyka, istotne profesjonalne wsparcie dla studiujących i ich przyszłych pracodawców. Przepływy materiałów, surowców i produktów oraz informacji to przecież lokomotywa gospodarki w krajowym i międzynarodowym otoczeniu.

Logit i PWSZ w Koninie podpisały także porozumienie w sprawie praktyk studenckich dla kierunku logistyka, które odbywać będą się w siedzibie firmy.

emes

podpisanie porozumienia z Logit

współpraca z Logit